wsh logo

Konferencja metodyczno – szkoleniowa „Nie zapomnij o mnie. Perspektywy w walce z demencją”

KONFERENCJA O DEMENCJI

 W dniu 5 października 2022 roku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu odbyła się konferencja na temat: Nie zapomnij mnie… Perspektywy w walce z demencją. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Nowe Perspektywy w Radomiu i Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.

Wydarzenie było objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego i zostało zrealizowane w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Ambasadorem wydarzenia była dr Małgorzata Potocka – dyrektor Teatru Powszechnego w Radomiu im. Jana Kochanowskiego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu środowisk naukowych, przedstawiciele Urzędu Miasta, przedstawiciele władz Powiatu Radomskiego i Województwa Mazowieckiego. Na konferencji byli obecni dyrektorzy DPS – ów z subregionu radomskiego, pracownicy MOPS, GOPS, przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, reprezentanci szkół, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radomiu i studenci AHNS.

Celem było zaprezentowanie nowoczesnego modelu wsparcia dla osób z zespołem otępiennym, w tym z chorobą Alzheimera, oraz dla ich otoczenia. Wspomniany model jest realizowany w Dziennym Domu Pobytu „Radosna Przystań” w Radomiu. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabrylewicz, który podczas wystąpienia mówił uwarunkowaniach chorób otępiennych, perspektywach w walce z demencją. Prelegent wskazywał na czynniki ryzyka, profilaktykę oraz formy leczenia, wsparci i opieki osób cierpiących na zespół otępienny. Dr n. med. Michał Skalski zaprezentował badania dotycząc zaburzeń snu i ich związku z ryzykiem wystąpienia u pacjentów choroby Alzheimera. Gość wskazywał na potrzebę higieny snu, dostosowanie długości i jakości snu do predyspozycji i potrzeb każdego człowieka. Wskazał na istotne z punktu widzenia zdrowia psychicznego elementy składające się na higienę snu, jak: zapewnienie ciszy, ujednolicenie pory wstawania, dbałość o dostęp świeżego powietrza, unikanie snu podczas dnia oraz wiele innych. Dr n. med. Radosław Magierski, zaprezentował niefarmakologiczne sposoby postępowania w demencji. Prelegent wskazał na potrzebę organizowania właściwego systemu wsparcia chorych w środowisku rodzinnym i społecznym. Istotne, zdaniem prelegenta, jest stosowanie odpowiedniej diety, umiejętny wypoczynek, opieka najbliższych, zrozumienie ze strony otoczenia, aktywność seniorów. Zagadnienie aktywności i twórczego życia seniorów było również motywem przewodnim wystąpienia Prof. AHNS, dra Andrzeja Gołębiowskiego. W swoim wystąpieniu przedstawił podstawowe sfery życia człowieka, w których realizowana jest potrzeba twórczości i jakości życia człowieka. Jednym z jej składowych jest rozwój intelektualny i kontakt ze sztuką, o których wspominała w wystąpieniu dr Małgorzata Potocka. Twórczość seniorów, jest widoczna na wielu polach, między innymi poprzez śpiew, taniec, malarstwo, teatr. Wszystkich tych elementów seniorzy mogą doświadczyć w Dziennym Domu Pobytu Radosna Przystań, którego działalność i metody pracy przedstawiła mgr Monika Dudek, Prezes Stowarzyszenia Nowe Perspektywy. Doświadczeniami w pracy z osobami z zespołem otępiennym podzieliły się: mgr Karolina Jurga i mgr Iwona Przybyło. Prelegentki mówiły o potrzebie akceptacji objawów otępiennych, potrzebie spokoju, właściwej pielęgnacji chorych, właściwie organizowanej przestrzeni życia. Bardzo ważna jest komunikacja niewerbalna w opiece nad osobami starszymi oraz dostrzeganie ich potrzeb wyższego rzędu.

Konferencji towarzyszyły cztery warsztaty, na które uczestnicy mogli się zapisać i uczestniczyć w nich zgodnie ze swoimi potrzebami.

Warsztat pierwszy dotyczył podstawowej wiedzy na temat zespołów otępiennych i był prowadzony przez mgr Klaudię Mazur.

Warsztat drugi dotyczył zagadnienia ubezwłasnowolnienia w sytuacji choroby, prowadzony przez dr Agnieszkę Łozińską – Piekarską i dr Tomasza Dąbrowskiego.

Warsztat trzeci poruszał zagadnienie pamięci wizualnej rozwijanej przez zajęcia teatralne, które prezentowała dr Małgorzata Potocka.

Warsztat czwarty, prowadzony przez mgr Iwonę Przybyło, poruszał zagadnienie współpracy z chorym, radzenia sobie z zaburzeniami zachowania, jakie występuje na różnych etapach choroby.

Niezwykle interesującą częścią konferencji była wystawa „Dojrzałe Piękno”, występ taneczny zespołu „Miejska Partyzantka Geriatryczna”, prezentacja prac podopiecznych DDP oraz publikacji specjalnie przygotowanych na dzień konferencji oraz występ pianisty. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń w perspektywie wielu dziedzin wiedzy o człowieku w procesie jego starzenia się. Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie w regionie radomskim, które w sposób mniej medyczny, a bardziej społeczny mówiło o chorobie Alzheimera, zespołach otępiennych i starości. Konferencja stała się przyczynkiem do dyskusji na temat budowy systemu wsparcia dla seniorów, dla opiekunów osób starszych i chorych, integracji usług społecznych na rzecz rodzin, opiekujących się osobami w podeszłym wieku.

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

 

Nagranie z konferencji i galeria zdjęć poniżej.

 

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content