wsh logo

„Narzędzia do pomiaru samooceny” dla studentów psychologii

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

8 października 2022 r. w ramach działalności Akademickiej Pracowni Testów Psychologicznych AHNS Testoteka, odbyły się warsztaty dla studentów psychologii,  poświęcone narzędziom do badania samooceny i poczucia własnej wartości.

Pod kierunkiem prof. AHNS dr. Pawła Nowaka uczestnicy spotkania zapoznali się z najczęściej stosowanymi kwestionariuszami do badania samooceny u młodzieży i dorosłych, takich jak Skala Samooceny (SES) M. Rosenberga, Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny (MSEI) E. J. O’Briena i S. Epsteina czy Inwentarz Poczucia Własnej Wartości (CSEI) S. Coopersmitha. Uczestnicy warsztatów mieli również możliwość dokonania samodzielnego pomiaru samooceny oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content