wsh logo

Spotkanie z Absolwentem

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu 22 października w AHNS, gościliśmy naszego Absolwenta kierunku Informatyka, Pana Michała Rdzanka. Gość sam o sobie mówi, „kiedyś programista, dzisiaj właściciel dynamicznie rozwijającej się firmy MRSolutions”.

 

Jest najmłodszym w historii Członkiem Zarządu Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej. Jest również Członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Gospodarczej. Firma MRSolutions, którą kieruje, to Software house, która specjalizuje się w realizacjach e-commerce oraz projektach internetowych opartych o indywidualne wymagania klientów. Firma pracuje w oparciu o najnowsze technologie oraz frameworki. Każdy z projektów jest bardzo szczegółowo rozpatrywany pod kątem marketingowym oraz pod kątem spełnienia potrzeb biznesowych Klienta.

Podczas spotkania Gość opowiadał o latach spędzonych w WSH – obecnie AHNS, wspominał wykłady i Wykładowców, wydarzenia studenckie i egzaminy semestralne. Wspomnienia dotyczyły również wiedzy zdobywanej podczas studiów i możliwości jej wykorzystania w obecnej pracy zawodowej. Nasz Absolwent zwracał uwagę nie tylko na umiejętności i wiedzę z zakresu kierunku studiów, ale również na wiedzę i kompetencje miękkie, których nabył w procesie studiów realizując przedmioty obieralne, fakultatywne i odbywając praktyki zawodowe. Otwartość na zmiany, ukształtowane postawy przedsiębiorcze pozwoliły na płynne przejście „od programisty do menadżera”. Budowanie procesu firmy, budowanie marki osobistej, rozwijanie marki firmy, to kluczowe umiejętności niezbędne do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Ważne, zdaniem Pana Michała są umiejętności komunikacyjne, otwartość na zmiany, odwaga w podejmowaniu decyzji, wyjście poza schemat. Do „przekraczania granic”, zachęcał podczas spotkania Studentów Informatyki oraz innych kierunków studiów. Z dużym zainteresowaniem spotkały się słowa Gościa nawiązujące do obecnych wymogów rekrutacyjnych w firmach branży informatycznej i przedsiębiorstwach wykorzystujących na szeroką skalę technologie cyfrowe.

AHNS, jest Uczelnią stwarzającą szansę Studentom zdobycia wiedzy niezbędnej w zawodzie informatyka. Wielu Wykładowców wskazuje drogi rozwoju po zakończonych studiach dla absolwentów Informatyki. Uczelnia posiada nowoczesny sprzęt informatyczny, dobrze wyposażone pracownie informatyczne, dobrą kadrę dydaktyczną, podkreślił nasz Gość. Dzięki umową partnerskim z firmami radomskimi, Studenci mogą odbywać praktyki zawodowe, staże oraz wizyty studyjne, pozwalające zapoznać się z przyszłym środowiskiem pracy. „Warto się uczyć, warto dawać sobie w kość, warto uczestniczyć w kołach naukowych, zwiedzać firmy, brać udział w projektach badawczych. Wszystko to zaprocentuje w przyszłości. Nauka i rozwój to inwestycja w siebie”.

Na zakończenie spotkania Studenci otrzymali zaproszenie do Firmy Pana Michała Rdzanka, na praktyki z możliwością podjęcia współpracy po zakończonej edukacji akademickiej.

Zapraszamy na kolejne spotkania w cyklu Portrety odciśnięte w porcelanie.

 

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content