wsh logo

„Metody pomiaru postaw rodzicielskich”

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

5. listopada 2022 r. w ramach działalności Akademickiej Pracowni Testów Psychologicznych AHNS Testoteka odbyły się warsztaty dla studentów psychologii  poświęcone narzędziom do badania postaw rodzicielskich.

Pod kierunkiem prof. AHNS dr. Pawła Nowaka uczestnicy spotkania zapoznali się z najczęściej stosowanymi kwestionariuszami do badania postaw rodzicielskich, takich jak Skala Postaw Rodzicielskich (SPR) czy Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc) M. Plopy.
Uczestnicy warsztatów mieli również możliwość dokonania samodzielnego pomiaru postaw rodzicielskich oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom .

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content