wsh logo

Kursy językowe i zajęcia wyrównawcze

Kursy językowe i zajęcia wyrównawcze

Jesteś studentem AHNS? Chcesz rozwijać umiejętności językowe? A może  masz problemy z językiem obcym? Uczelnia oferuje zajęcia wyrównawcze oraz kursy językowe na poziomach A1, A2, B1, B2 z języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka rosyjskiego.

Zajęcia będą odbywać się  w godzinach popołudniowych na platformie TEAMS.  Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zgłoszenie się odpowiedniej ilości chętnych.

Cena podstawowa kursu (60 godz. dydaktycznych) dla studentów AHNS  jest uzależniona od liczebności grupy tj.:

  • 10 osób i więcej: 500 zł
  • 9 osób: 550 zł
  • 8 osób: 600 zł
  • 7 osób: 650 zł
  • 6 osób: 700 zł

Cena podstawowa zajęć wyrównawczych  (30 godz. dydaktycznych) dla studentów Uczelni jest uzależniona od liczebności grupy tj.:

  • 10 osób i więcej: 180 zł
  • 9 osób: 200 zł
  • 8 osób: 225 zł
  • 7 osób: 260 zł
  • 6 osób: 300 zł

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji udziela:

Kierownik Studium Języków Obcych

mgr Natalia Dudzińska:

platforma MS Teams: natalia.dudzinska@wsh.pl

e-mail: ndudzinska@ahns.pl

lub tel. 695 056 266

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content