wsh logo

HENRYK GASIUL

LESZEK MELLIBRUDA

W 1973 roku ukończył studia psychologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w 1979 roku w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych UAM otrzymał stopień doktora na podstawie rozprawy „Cechy temperamentu a styl i dogmatyzm poznawczy” napisanej pod kierunkiem prof. Bolesława Hornowskiego. W 1990 roku habilitował się na Wydziale Nauk Społecznych KUL (podstawą była rozprawa „Formalne cechy systemu wartości jako wskaźniki rozwoju osobowości”).

 

W latach 1999- 2022 pracował na stanowisku profesora w Instytucie Psychologii UKSW, gdzie w latach 2005-2015 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Psychologii UKSW, a w  latach 2004- 2014 kierownika studiów doktoranckich. W latach 2000- 2015 był redaktorem naczelnym Studia Psychologica UKSW. Wcześniej, w latach 80. pracował w UMK w Toruniu, a w latach 90 ub. wieku jako profesor w Instytucie Psychologii WSP w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego). Był też profesorem w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna) oraz profesorem w Wyższej Szkole Pedagogicznej przy ZNP w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu oraz w Collegium Verum w Warszawie .

Główne obszary zainteresowań to psychologia emocji i motywacji oraz psychologia osobowości uprawiana w duchu personalistycznym. Autor licznych artykułów naukowych oraz kilku pozycji książkowych, z których najważniejsze to: Oblicza ja w świetle wybranych koncepcji psychologicznych. Pojęcie, rozwój, patologia (Bydgoszcz 1993); W poszukiwaniu podstaw rozwoju ja emocjonalnego (Warszawa 2001); Teorie emocji i motywacji (Warszawa 2007, 2 wydanie); Metody badania emocji i motywacji (red. Warszawa, 2018); Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje (Warszawa  2020, 3 wydanie); Personalistyczna koncepcja osobowości. Podstawy teoretyczne, mechanizmy rozwoju i jego zakłóceń (Warszawa 2022).

W Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu profesor Henryk Gasiul wykłada przedmiot Psychologia emocji i motywacji oraz Psychologia osobowości.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content