wsh logo

Bezpieczeństwo seniorów

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniach 27 października i 10 listopada 2022 roku  Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu odbył się cykl warsztatów, zorganizowanych we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Radomiu, dotyczący bezpieczeństwa Seniorów. Warsztaty były częścią realizowanego przez Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych projektu, Bezpieczeństwo społeczne mieszkańców subregionu radomskiego.

 

 

Podczas warsztatów Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski omówił temat, Bezpieczeństwo Seniorów, jako przedmiot zintegrowanych usług społecznych na rzecz rodziny, zwracając uwagę na rolę wsparcia społecznego w zakresie wsparcia Seniorów. Lokalna polityka społeczna wobec Seniorów jest realizowana nie tylko w formie instytucjonalnej, ale również ma charakter usług społecznych, środowiskowych, rodzinnych i sąsiedzkich. Taki charakter współpracy nadaje bezpieczeństwu charakter podmiotowy i dowartościowuje znaczenie wspólnoty ludzkiej, opartej na silnych i zdrowych więziach interpersonalnych.

Mecenas mgr Rafał Tabaka, omówił treści art. 286 k.k., czyli przestępstwa oszustwa w odniesieniu do zagadnień oszustw metodą „na wnuczka”, „na policjanta”. Prelegent poruszył również zagadnienie, sprzedaży poza siedzibą przedsiębiorstwa z użyciem metod psychologii wpływu, przez handlowca celem uzyskania u Seniora akceptacji oferty, którą de facto nie był zainteresowany.  Są to słynne przypadki zakupów np. garnków na proszonych prezentacjach, których zakup jest obarczony znacznie zawyżoną ceną oraz powiązany z wzięciem przez seniora kredytu na ten zakup – także za pośrednictwem wspomnianego handlowca. Objaśniono Słuchaczom, w jaki sposób skorzystać wówczas z prawa do odstąpienia od takiej umowy na zasadach Ustawy prawo o ochronie konsumenta. W dalszej kolejności przedstawiono procedury złożenia skutecznie wniosku o wszczęcie dochodzenia i ściganie sprawców do prokuratury. Zaprezentowano krótki instruktaż użycia gazu w żelu, jako środka ochrony osobistej.

Mgr Sylwester Kucharczyk, przedstawił przykłady działań przestępczych grup metodami manipulacji przestępczej i doprowadzenia Seniora do utraty majątku, znacznych sum pieniędzy, przekazania kosztowności oraz wielu innych cennych przedmiotów. Komisarz S. Kucharczyk, zaprezentował typowe metody działalności grup przestępczych skierowana na osoby w starszym wieku, chore, wykorzystujące słabą pamięć, nieporadność, dobre serce, chęć udzielenia pomocy. W obliczy drożejących produktów codziennego użytku, przemieszczaniu się ludzi, zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości poza domem, wiele osób czuje się mało bezpiecznie, ma poczuci zagubienia i bezradności. Taki właśnie klimat, bezwzględnie wykorzystują grupy przestępcze.

Dr Katarzyna Siczek, podczas warsztatu, 10 listopada 2022 roku, zatytułowanym, Jak uniknąć pokrzywdzenia przestępczością zorganizowaną?, zwracała uwagę na fakt, iż w XXI niestety nadal nie możemy mówić o działaniach zorganizowanych grup przestępczych, jako o zjawisku historycznym. Takie grupy nadal istnieją, choć wyraźnie zmieniają profil swojej działalności. Obecnie coraz częściej związki o charakterze przestępczym biorą na swój cel określone grupy społeczne, zwłaszcza seniorów. Odpowiedzią na to zjawisko są zmiany normatywne w obszarze prawa karnego i procesu karnego, które pozwalają skutecznie wykrywać taką przestępczość, a pokrzywdzonym uzyskać zadośćuczynienie za szkody majątkowe i moralne. Istnieje również szereg instrumentów pozwalających pokrzywdzonym przejść w sposób komfortowy przez procedury prawne procesu karnego. Warto poznać swoje prawa!

Warsztaty będą kontynuowane a ich tematyka uwzględni przestępstwa dokonywane z użyciem najnowszych technologii cyfrowych, których używanie wymaga szczególnych zasad bezpieczeństwa. Kolejne spotkania ze Słuchaczami UTW, zaplanowano na drugą połowę listopada i grudzień.

Warsztaty prowadzili:

Sylwester Kucharczyk

Kom. Sylwester Kucharczyk, od maja 2019 roku Komendant Komisariatu Policji II w Radomiu,  były Naczelnik Wydziału Kryminalnego KMP Radom, absolwent WSPOL Szczytno, ukończył kurs specjalistyczny z zakresu pracy operacyjno – rozpoznawczej oraz nadzoru nad wymienionym zagadnieniem, ukończył kurs specjalistyczny z zakresu zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji.

Rafał Tabaka

Mecenas, magister prawa, właściciel Kancelarii Prawnej Rafał Tabaka, wykładowca akademicki, Członek Rady Ekspertów AHNS w Radomiu, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dom Prawa” (w organizacji)

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Pedagog, polityk społeczny, dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych AHNS w Radomiu.

Dr Katarzyna Siczek

Sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu, od 15 lat orzeka w sprawach karnych, a od 5 lat również w najpoważniejszych sprawach o zbrodnie rozpoznawanych w sądzie okręgowym w Radomiu; doktor nauk prawnych, autorka publikacji naukowych poruszających problematykę „Jak uczynić polski proces karny rzetelnym”.

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content