wsh logo

Kurator sądowy w społeczeństwie lokalnym – praca i współpraca

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu oraz Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Radomiu, serdecznie zapraszają na konferencję, której celem jest podjęcie debaty na temat roli i miejsca kuratora sądowego w społeczeństwie lokalnym.

Konferencja naukowa, metodyczno – szkoleniowa odbędzie się 17 listopada 2022r. o godzinie 9.00.

Organizatorom wydarzenia przyświeca idea, ukazania pracy kuratorskiej służby sądowej na rzecz społeczności lokalnej w kontekście podejmowanej współpracy z różnymi podmiotami i środowiskami społecznymi. Ważnym elementem konferencji będzie wymiana doświadczeń i poglądów wielu środowisk związanych z pracą w obszarze resocjalizacji, organizacji wsparcia dziecka i rodziny, kreowania polityki socjalnej i prawnej związanej z bezpieczeństwem obywateli.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką resocjalizacji, prawa, polityki socjalnej, pomocy społecznej, kryminologii.

Konferencja adresowana jest nie tylko do osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę na polu resocjalizacji w środowisku otwartym, czy w systemie pomocy dziecku i jego rodzinie, ale również do osób, które dbają o zapewnienie odpowiedniego poziom bezpieczeństwa społecznego naszego regionu.

Partnerem wspierającym Konferencji jest: MOZ Radom.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza rejestracji i przesłanie go na adres: kuratorzy.rejestracja@gmail.com

Program konferencji:

08.00 – 09.00 rejestracja uczestników.

09.00 – 10.00 otwarcie Konferencji, powitanie gości, wystąpienia wstępne.

10.00 – 10.20 mgr Tomasz Kazirodek Kierownik ZKSS Wykonującego OrzeczeniA w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Radomiu, kurator specjalista „Kuratela rodzinna – oczekiwania rzeczywistość a realia”.

10.20 – 10.40 mgr Hubert Pieczeniak kurator specjalista ZKSS Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Radomiu „Kara ograniczenia wolności, czyli praca na rzecz społeczeństwa, jako środek resocjalizacji”.

10.40 – 11.00 mgr Marcin Gierczak dyrektor MOPS Radom „Zabezpieczenie dziecka – tryby postępowania”.

11.00 – 11.20 dr Katarzyna Zaremba kurator społeczny, wykładowca akademicki  „Współpraca rodzinnych kuratorów zawodowych i społecznych w procesie resocjalizacji podopiecznych”.

11.20 – 12.00 mgr Ewelina Mleczkowska, AHNS w Radomiu, psycholog „Współpraca psychologa z kuratorem sądowym w zakresie doskonalenia komunikacji z wymagającym podopiecznym”.

12.00 – 12.40 PRZERWA KAWOWA

12.40 – 13.00 mgr Michał Słowiński rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Radomiu „Udział funkcjonariuszy Służby Więziennej i kuratorów zawodowych w społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności”.

13.00 – 13.20 Komisarz mgr Paweł Lenarcik Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu „Prawne aspekty współpracy policji z kuratorami sądowymi„.

13.20 – 13.40 mgr Andrzej Mazur Kierownik ZKSS Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Radomiu kurator specjalista „Samorząd kuratorski”.

13.40 – 14.00 mgr Aneta Kaczmarska starszy specjalista pracy socjalnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu „Asystent rodziny a kurator sądowy – podobieństwa i różnice”.

14.00 – 14.30 prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, AHNS w Radomiu „Kurator sądowy w sektorze zintegrowanych usług społecznych na rzecz rodziny, nowoczesnego modelu „Jaskółki dobrostanu”.

14.30 podsumowanie i zakończenie Konferencji.

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Kontakt: agolebiowski@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content