wsh logo

Wykład Gen. bryg. pil. Tomasza Drewniaka

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu 26 listopada 2022 roku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu odbył się wykład otwarty gen. bryg. pil. Tomasza Drewniaka nt. „Modernizacja Sił Zbrojnych RP w świetle doświadczeń z  wojny w Ukrainie”, podczas którego uczestnicy spotkania mogli się między innymi dowiedzieć w jakim kierunku powinna zmierzać modernizacja Sił Zbrojnych RP.

 

Napad przez Federację Rosyjską na Ukrainę i brutalny przebieg tej wojny we współczesnej – cywilizowanej Europie generuje potrzebę wielu przemyśleń w zakresie doktryn obronnych oraz strategii i założeń operacyjnych użycia sił zbrojnych liczących się na arenie międzynarodowej państw całego świata.

Na początku wystąpienia gen. Tomasz Drewniak podkreślił, iż próba pozbawienia suwerenności Ukrainy przez jej sąsiada nie była przypadkiem lecz wynikiem długofalowej i konsekwentnej polityki dyktatora Rosji, który w swych przekonaniach zamierzał przeciwstawić się tworzeniu przez Stany Zjednoczone „jednobiegunowego świata, w którym jest jeden pan, jeden suweren”. Ponadto od początku sprawowania urzędu prezydenta Federacji Rosyjskiej dąży do podbudowania mocarstwa na kształt dawnego Związku Radzieckiego.

Generał podkreślił, że już w 2007 roku Federacja Rosyjska oficjalnie ogłosiła, iż nie będzie przestrzegała traktatu o ustalonym limicie sił konwencjonalnych, zaś napad na Ukrainę poprzedzony był wyraźnymi sygnałami ze strony Rosji (inwazja w Gruzji, aneksja Krymu i części obwodów Ługańskiego i Donieckiego). Zwrócił uwagę na fakt, iż wywiad Stanów Zjednoczonych dawał wyraźne sygnały na temat nieuniknionej inwazji na Ukrainę kilka miesięcy wcześniej, na które Europa w żaden sposób nie zareagowała.

W dalszej części wystąpienia prelegent zwrócił uwagę na znaczenie poszczególnych rodzajów uzbrojenia wykorzystywanego przez obie strony konfliktu. Dowiódł, iż właściwie żadne z nich (samoloty, śmigłowce, systemy rakietowe, drony, czołgi, okręty) nie było samo z siebie „złotym środkiem” do sukcesu  na polu walki. Zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia dla tych środków walki wiarygodnej i bieżącej informacji. To właśnie informacji gen. Drewniak przypisał najważniejszą rolę w prowadzeniu skutecznych działań bojowych i to systemy jej pozyskiwania i wymiany między stanowiskami dowodzenia różnych szczebli, a nawet pojedynczymi załogami poszczególnych środków ogniowych powinny być rozwijane przede wszystkim w ramach modernizacji technicznej naszych sił zbrojnych.

Zaznaczył również, iż od momentu podpisania umowy na dostarczenie danego uzbrojenia, proces jego pozyskiwania i wdrożenia, do uzyskania pełnej zdolności bojowej wojsk jest długotrwały, sięgający nawet dziesięciu lat. Dlatego też, modernizacja techniczna sił zbrojnych musi przebiegać ponad wszelkimi podziałami partyjnymi, wpisywać się w koncepcję obronną RP i być przedyskutowana w gremium wybitnych ekspertów z różnych dziedzin, a nie wynikać z pochopnie podejmowanych decyzji politycznych.

Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli sposobność zadawania pytań związanych z planami modernizacji sił zbrojnych, jak również aktualną sytuacją w Ukrainie.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content