wsh logo

Stres i radzenie sobie ze stresem – Warsztat

MARATON PISANIA LISTÓW 2022

2. grudnia 2022 r. w ramach działalności Akademickiej Pracowni Testów Psychologicznych AHNS Testoteka odbył się warsztat dla studentów psychologii poświęcony narzędziom do badania stresu i radzenia sobie ze stresem.

Pod kierunkiem prof. AHNS dr. Pawła Nowaka uczestnicy spotkania zapoznali się z najczęściej stosowanymi kwestionariuszami do badania poczucia stresu, cech tzw. osobowości stresowej (typu D), wzoru zachowania A (WZA) oraz radzenia sobie ze stresem, rozumianego jako styl oraz strategia. Ćwiczono umiejętności posługiwania się takimi narzędziami jak Skala Odczuwanego Stresu (PSS-10), Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS), Skala do Pomiaru Typu D (DS14), Skala Typu A-Framingham (TYP-A), Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (COPE), Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Mini-COPE), Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) oraz kwestionariusz Jak Sobie Radzisz? (JSR).
Uczestnicy warsztatu mieli również możliwość dokonania samodzielnego pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w warsztacie.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content