wsh logo

„Euroatlantycki system bezpieczeństwa. Miejsce Polski w systemie”. Wykład otwarty

MARATON PISANIA LISTÓW 2022

W dniu 14 stycznia 2023 roku w siedzibie Akademii Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu przy ul. Traugutta 61a odbył się wykład otwarty nt. Euroatlantycki system bezpieczeństwa. Miejsce Polski w systemie”, którego prelegentem był gen. bryg. (rez.) pil. dr hab. inż. Jan Rajchel.

 

W swoim wystąpieniu Prelegent scharakteryzował współczesne filary bezpieczeństwa europejskiego, opartego na euroatlantyckim traktacie. Na początek zwrócił uwagę na fakt, iż zainteresowanie Europą ze strony Stanów Zjednoczonych po zakończeniu II wojny światowej znacznie zmalało, zaś  Związek Radziecki rozpoczął eskalację swoich wpływów politycznych.

Kraje Europy Zachodniej i USA, obawiając się jednak rosnących wpływów Bloku Wschodniego, zdecydowały o podpisaniu Traktatu Waszyngtońskiego i powstaniu NATO. Jednocześnie w Europie zaczęto budować silny układ gospodarczy – Unię Europejską. Generał podkreślił, iż NATO po II wojnie światowej odniosło znaczący wkład w utrzymanie trwałego pokoju w Europie. Poza Bałkanami, do 2014 roku, a więc do czasu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nie odnotowano żadnych konfliktów na tle dążeń imperialnych.

Prelegent zaznaczył ogromny wkład Stanów Zjednoczonych w kształt i siłę Traktatu Północnoatlantyckiego – uświadomił, że budżet USA przeznaczony na własne siły zbrojne i struktury NATO (4% PKB USA) jest aktualnie większy od sumy budżetów liczących się państw na arenie międzynarodowej. Przybliżył również wyniki szczytu NATO w Madrycie (2022), efektem którego była m.in. zmiana treści kluczowego dokumentu – Koncepcji Strategicznej Paktu Północnoatlantyckiego. Nowa Koncepcja Strategiczna oznacza powrót do tzw. obrony kolektywnej (jak w okresie „zimnej wojny”). Podjęto również decyzję o przemieszczeniu zwiększonych sił na flankę wschodnią NATO (zwiększenie tych sił z 45 tys. do koło 300 tys. żołnierzy). Potwierdzono w niej dotychczasowe deklaracje, Art. 5 i Art. 3. Szczególnie zaakcentowano Art. 3, który zobowiązuje poszczególnych członków do utrzymania swoich zdolności obronnych i bojowych w celu budowania siły Sojuszu. Po raz pierwszy Stany Zjednoczone przyznały, że na terenie Europy znajduje się ich broń jądrowa (chodzi o państwa, które oficjalnie nie mają broni jądrowej – jest tam broń amerykańska i tylko Stany Zjednoczone mogą decydować o jej użyciu). Podjęto decyzję o wsparciu państw partnerskich, które mogłyby się w przyszłości stać pełnoprawnymi członkami NATO.

Generał Jan Rajchel skupił się następnie nad rzeczywistymi celami Federacji Rosyjskiej w wojnie z Ukrainą. Zaznaczył, że Putin pierwotnie nie miał w planie fizycznego podboju Ukrainy, lecz wprowadzenie kremlowskiego ładu w Kijowie – podporządkowanie polityczne Ukrainy. Zaskoczyło go stanowisko świata zachodniego – solidarność członków UE i NATO. Stwierdził,  że mimo ponoszonych przez wojska rosyjskie strat i braku postępów na froncie, nie należy lekceważyć Rosji, gdyż jest to potęga nuklearna, a liczba żołnierzy jakimi może dysponować wojsko rosyjskie w stosunku do ukraińskich jest przytłaczająca. Zaznaczył, że NATO nie ma możliwości bezpośredniego wsparcia technicznego Ukrainy. To państwa członkowskie – każde z nich decyduje  o formie wsparcia. Nadmienił, iż w przypadku pełnego i bezpośredniego zaangażowania NATO w wojnę w Ukrainie używane systemy uzbrojenia byłyby zdecydowanie inne, przede wszystkim główną rolę odegrałoby lotnictwo, a nie artyleria. NATO, w szczególności Stany Zjednoczone wspierają znacząco wojska ukraińskie, ale należy pamiętać, iż Ukraina poniosła znaczne straty osobowe (o czym się niewiele mówi) i szkolenie na nowy – natowski sprzęt żołnierzy ukraińskich często musi odbywać się od podstaw – żołnierzy którzy nie mają żadnej wiedzy i doświadczenia wojskowego.

 

Na koniec swojego wystąpienia  Generał zapewnił, że jeśli ktoś zadaje sobie pytanie – czy jesteśmy obecnie jako Polska bezpieczni – odpowiedź brzmi tak –  bezpieczni jak nigdy dotąd po II wojnie światowej. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zadawania pytań dotyczących poruszanej problematyki oraz problemów bezpieczeństwa naszego kraju i regionu.

 

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content