wsh logo

Prawne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Debata ekspercka

MARATON PISANIA LISTÓW 2022

11 stycznia odbyła się debata ekspercka nt. „Prawne aspekty bezpieczeństwa w  ruchu drogowym”. Uczestniczyli w niej studenci AHNS, tegoroczni maturzyści i pozostali uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także policjanci radomskiej „drogówki”.

Spotkanie miało na celu przybliżenie informacji na temat aktualnego prawodawstwa związanego z ruchem drogowym, egzekwowania zaostrzonych norm oraz przedstawienie zmian poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z wdrażaniem strategii w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Organizatorami spotkania była Pani dr inż. Emilia Żuchowska-Kotlarz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji AHNS, a gościem specjalnym nadkom. Piotr Banaszkiewicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu, który wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tym, którzy nie sprecyzowali jeszcze swoich planów na przyszłość przybliżył specyfikę służby w Policji.

Do udziału w debacie zaproszenie przyjęli eksperci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym tj. kom. Mirosław Kusztal – naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Radomiu oraz policjanci pełniący służbę w podległej mu komórce organizacyjnej – sierż. szt. Dorota Wiatr-Kurzawa i st. asp. Karol Głogowski.

Prezentacja ekspercka poprzedzona była referatami reprezentantek Szkolnego Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju AHNS – Jelyzaviety Palko i Renaty Gieruszka np. Skutków wypadków drogowych w Unii Europejskiej oraz uczennicy klasy maturalnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu – Zuzanny Kozłowskiej nt. Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przedstawili aktualne prawodawstwo związane z ruchem drogowym, egzekwowanie zaostrzonych norm oraz efekty działań Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie radomskim. Zaprezentowali także materiał filmowy przybliżający omawianą problematykę oraz specyfikę codziennej służby w „drogówce”.

Na zakończenie spotkania pracownicy Wydziału Prawa i Administracji przeprowadzili quizz dla uczestników debaty dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwycięzcy konkursu, którzy rozwiązali quiz bezbłędnie, otrzymali drobne upominki od Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Radomiu.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi, nie tylko bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także samej służby i możliwości połączenia jej z dalszą edukacją, pracownica Zespołu Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego KMP w Radomiu – Pani Anna Skórnicka omówiła wymagania i procedurę dotyczącą przyjęć do Policji. Odpowiedziała także na pytania zainteresowanych dotyczące min. przebiegu służby w Policji oraz możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Dziękujemy wszystkim za obecność!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content