wsh logo

Poczucie szczęścia i jakość życia

MARATON PISANIA LISTÓW 2022

14. stycznia 2023 r. w ramach działalności Akademickiej Pracowni Testów Psychologicznych AHNS Testoteka odbył się warsztat dla studentów psychologii poświęcony narzędziom do badania poczucia szczęścia i jakości życia.

Pod kierunkiem prof. AHNS dr. Pawła Nowaka uczestnicy spotkania zapoznali się z najczęściej stosowanymi kwestionariuszami do badania poczucia szczęścia, zarówno w rozumieniu hedonistycznym, jak i eudajmonistycznym, z kolei jakość życia ujmowana była oprócz domeny psychicznej również w dziedzinie fizycznej, niezależności, społecznej, środowiskowej i duchowej (przekonań osobistych).

Ćwiczono umiejętności posługiwania się takimi narzędziami jak Skala Satysfakcji z Życia (SWLS), Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia (OHQ), Skale Dobrostanu Psychologicznego (PWBS) czy kwestionariusz do oceny jakości życia wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHOQOL-100, WHOQOL-BREF).
Uczestnicy warsztatu mieli również możliwość dokonania samodzielnego pomiaru poziomu poczucia szczęścia i jakości życia oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w warsztacie.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content