wsh logo

Mindfulness i self-compassion

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

4. lutego 2023 r. w ramach działalności Akademickiej Pracowni Testów Psychologicznych AHNS Testoteka odbył się warsztat dla studentów psychologii poświęcony uważności i samowspółczuciu.

Pod kierunkiem prof. AHNS dr. Pawła Nowaka uczestnicy spotkania zapoznali się ze sposobami rozumienia pojęcia mindfulness, powstaniem i dorobkiem badań nad uważnością, a także wzięli udział w ćwiczeniu pozwalającym na doświadczenie uważności.

Zapoznali się również z narzędziami do badania uważności takimi jak Skala Świadomej Obecności (MAAS) i Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności (FFMQ). Ponadto przyswoili sobie koncepcję samowspółczucia Kristin Neff, analizując komponenty uważności, wspólnego człowieczeństwa i życzliwości wobec siebie oraz przeciwstawiający się im samokrytycyzm, izolowanie się i ruminowanie. Wymiary te obejmuje Skala współczucia dla samego siebie (SCS-PL). Ponieważ podjęta tematyka wzbudziła duże zainteresowanie, planowane są dalsze warsztaty poświęcone nowym trendom związanym z zastosowaniem mindfulness i self-compassion w praktyce psychologicznej.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w warsztacie.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content