wsh logo

Podpisanie Listu Intencyjnego

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu 17 lutego 2023 roku w Sali Senackiej Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, został podpisany List Intencyjny, pomiędzy 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego a AHNS w Radomiu.

W imieniu 6MBOT List podpisał pułkownik Witold Bubaka, natomiast z ramienia AHNS w Radomiu,  prof. AHNS dr Elżbieta Kielska – Rektor Uczelni. W spotkaniu oprócz Dowódcy 6MBOT i Rektora AHNS udział wzięli: Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski i Oficer Prasowy 6MBOT kpt. Dominik Pijarski oraz inni Przedstawiciele Stron.

Podpisanie Listu Intencyjnego wyrasta z potrzeby wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego studentów ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego. Zainicjowane działania służą integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży akademickiej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Strony wyrażają przekonanie, że wypracowanie Porozumienia pomiędzy Jednostką Wojskową a Akademią Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu przyczyni się do podniesienia poziomu wychowania patriotycznego oraz edukacji proobronnej Studentów.

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content