wsh logo

Edukacja w sytuacji (post)pandemicznej – Debata Ekspercka

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

25 stycznia 2023 r. odbyła się debata ekspercka nt. „Edukacja w sytuacji (post) pandemicznej”. Uczestniczyli w niej studenci i pracownicy AHNS, nauczyciele różnych szczebli kształcenia oraz osoby zainteresowane tematyką debaty.

 

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń na temat tego, jak pandemia wpłynęła na organizację pracy szkół i instytucji edukacyjnych, relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami czy kondycję zdrowia psychicznego wychowanków. Skupiono się również na wypracowaniu wniosków dotyczących przyszłości.

Organizatorem spotkania była Pani dr Martyna Majewska – nauczyciel akademicki, koordynator Akademickiej Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Opiekun Koła Naukowego Młodych Pedagogów.

Do udziału w debacie zaproszenie przyjęli eksperci w zakresie edukacji tj.:

  • dr Wiesława Buczek – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nauczyciel akademicki, wykładowca pedagogiki ogólnej,
  • mgr Aneta Wojdat – nauczyciel akademicki i nauczyciel edukacji przedszkolnej, harcerz oraz społecznik,
  • dr Monika Mazur-Mitrowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, psycholog, doradca zawodowy, konsultant MSCDN,
  • mgr Ewelina Karpeta – dyrektor Niepublicznego Przedszkola Kraina Przygód w Radomiu, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
  • dr Karina Banasik – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

W debacie uczestniczyli również przedstawiciele Władz AHNS – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr Milena Matuszewska-Birkowska oraz Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych, profesor AHNS, dr Andrzej Gołębiowski.

Dyskusja dotycząca aktualnych zagadnień edukacyjnych, związanych z sytuacją pandemiczną w kraju, poprzedzona była referatami zaproszonych gości pt. „Następstwa pandemii w przedszkolu” (mgr Ewelina Karpeta), „Powrót do szkoły po pandemii czyli Nowi w szkole” (mgr Aneta Wojdat), „Takt pedagogiczny w relacjach nauczyciel-uczeń. Próba podjęcia rozmowy  dialogowej w nowej rzeczywistości szkolno-wychowawczej” (dr Wiesława Buczek), „Psychiczne reakcje młodzieży podczas pandemii na podstawie badań własnych” (dr Monika Mazur-Mitrowska) oraz „(Po)pandemiczne problemy zdrowia psychicznego uczniów” (dr Karina Banasik).

Podczas dyskusji panelowej, eksperci oraz uczestnicy debaty, przedstawili własne, czasem odmienne stanowiska, dotyczące poruszanych zagadnień. Nastąpiła także wymiana doświadczeń edukacyjnych pomiędzy uczestnikami, co pozwoliło dostrzec siłę i możliwości, jakie daje dialog i dyskusja.

Na zakończenie sformułowano wnioski końcowe i poproszono uczestników o przedstawienie propozycji tematów, jakie mogłyby być poruszone podczas kolejnego spotkania.

Dziękujemy wszystkim za obecność!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content