wsh logo

Nowe możliwości zaliczenia praktyk studenckich

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Szanowni Studenci, w związku ze zmianami w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, podpisanymi w dniu 13 stycznia 2023 przez Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę, pojawiła się kolejna możliwość zaliczenia praktyk studenckich.

 

Na wniosek studenta, na poczet praktyki zawodowej, można zaliczyć czynności wykonywane przez niego, w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeśli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się, które zostały określone w programie studiów dla praktyk zawodowych.

Poniżej informacja o niezbędnych dokumentach do złożenia w celu zaliczenia praktyk studenckich :

Podanie do Dziekana/Prodziekana

Zaświadczenie o zatrudnieniu /prowadzeniu działalności gospodarczej/ odbytych kursach
/stażach/ wolontariacie( uwzględniające miesięczny wymiar czasu pracy)

Zakres obowiązków (potwierdzony przez pracodawcę)

Zapraszam do kontaktu

Anna Mączyńska

Prodziekan Akademickiego Studium Kształcenia Praktycznego

ul.Straoopatowska 1a, 26-600 Radom

tel.+48 601375428, +48 363 220 wew. 41

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content