wsh logo

Psychoprofilaktyka depresji

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

10. marca 2023 r. w ramach działalności Akademickiej Pracowni Testów Psychologicznych AHNS Testoteka odbył się warsztat dla studentów psychologii poświęcony zapobieganiu depresji.

 

Pod kierunkiem prof. AHNS dr. Pawła Nowaka uczestnicy spotkania zapoznali się ze sposobami rozumienia pojęcia i mechanizmu depresji w podejściu psychoanalitycznym i behawiaralno-poznawczym, a także kryteriami diagnostycznymi tego zaburzenia ujętymi w najnowszej klasyfikacji WHO ICD-11. Następnie omówiono i ćwiczono posługiwanie się najczęściej stosowanymi kwestionariuszami do pomiaru objawów depresji używanych w badaniach przesiewowych, naukowych i klinicznych: Inwentarzem Depresji Becka (BDI®-II), Kwestionariuszem do Pomiaru Depresji (KPD) oraz Inwentarzem Depresyjności Dziecka (CDI). Uczestnicy warsztatów mieli również możliwość dokonania samodzielnego pomiaru nasilenia symptomów depresyjnych, analizy i interpretacji uzyskanych wyników, a także zapoznali się z sposobami psychoprofilaktyki depresji i zapobiegania nawrotom depresji stosowanymi w ramach szkół tzw. trzeciej fali CBT: terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu (ACT) oraz terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT). 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w warsztacie.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content