wsh logo

Wizyty Studyjne

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Studentów do wzięcia udziału w wizytach studyjnych organizowanych w marcu 2023 roku przez ASKP.

 

Wizyta studyjna to okazja, aby poznać firmy, placówki, instytucja, organizacje od strony ich wewnętrznego systemu funkcjonowania. Jest to szansa na poznanie środowiska potencjalnej pracy po zakończeniu studiów. Prowadzący wizyty studyjne to zazwyczaj szefowie firm, prezesi organizacji, dyrektorzy instytucji, osoby, które wskażą kwalifikacje, jakie należy posiadać, aby ubiegać się o pracę w danym przedsiębiorstwie.

Podczas wizyt Studenci zapoznają się ze specyfiką działalności placówki, jej zadaniami w zakresie świadczonych usług społecznych i funkcjonowania w systemie szeroko rozumianej polityki społecznej państwa. W placówkach poznają zasady i rolę usług społecznych świadczonych na rzecz dziecka i rodziny, realizowanych między innymi w zakresie pomocy postpenitencjarnej, edukacji i interwencji kryzysowej. Studenci poznają pracownie, wymagania stawiane zatrudnionej kadrze, będzie możliwość zadawania pytań i zwiedzenia placówek.

7 marca 2023 roku godzina 13. 00

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej, ul. Kościelna 5 Radom.

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej, spotykamy się na miejscu o godzinie 13. 00. Osoba prowadząca wizytę studyjną z ramienia Caritas – mgr Elżbieta Stolarczyk, Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu.

Ilość miejsc ograniczona – 20

Osoba odpowiedzialna z ramienia AHNS mgr Agnieszka Lipińska, alipinska@ahns.pl

8 marca 2023 roku godzina 11. 30 Wyjazd z ul. Traugutta 61a. Czas wizyty 12. 00 – 14. 00. Spotkanie przed wejściem do firmy o godzinie 11. 50. E’Lecrerc w Radomiu.

Organizator: Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Akademicką Pracownią Zarządzania i Organizacji Przedsiębiorstw.

Temat wizyty: „Nowoczesne zarządzanie siecią przedsiębiorstw”.

Kierunki: Zarządzanie, Administracja, Finanse i Rachunkowość, Prawo (ewentualnie inne jeśli będą wolne miejsca).

Osoba prowadząca z ramienia firmy i z ramienia AHNS: dr Magda Chmiel, mchmiel@ahns.pl

Dla 8 osób transport autem firmowym. Pozostałe osoby na własną rękę, autobusem komunikacji miejskiej.

23 marca 2023 roku, godzina 9. 00

wyjazd z ul. Staroopatowskiej 1a, Zespół Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Jana Pawła II Jasieniec Iłżecki Dolny 52 m.1

Dojazd zorganizowany przez AHNS, lub dla chętnych własnym transportem.

Ilość miejsc ograniczona – 15

Osoba realizująca wizytę z ramienia, ZNPOW, mgr Małgorzata Sawicka – Dyrektor

Osoba odpowiedzialna z ramienia AHNS mgr Agnieszka Lipińska, alipinska@ahns.pl

30 marca 2023 roku, godzina 9. 00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134 w Radomiu

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej, spotykamy się na miejscu o godzinie 09. 00

Ilość miejsc ograniczona – 20

Osoba prowadząca wizytę z ramienia, MOPS, mgr Marcin Gierczak – Dyrektor

Osoba odpowiedzialna z ramienia AHNS mgr Agnieszka Lipińska, alipinska@ahns.pl

Zapisy za pośrednictwem Platformy Microsoft Teams – szczegóły w wirtualnym dziekanacie

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

agolebiowski@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content