wsh logo

Dzieci i młodzież a uzależnienia od technologii mobilnych

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W ramach realizowanego przez Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych naszej Uczelni po tytułem: Budowania bezpiecznych przestrzeni, we współpracy z Inicjatywą Obywatelską mieszkańców Radomia, zorganizowano Konferencję szkoleniową pod hasłem: Dzieci i młodzież a uzależnienia od technologii mobilnych.

Konferencja odbyła się dnia 12 marca 2023 roku w Auli Audytorium Primum przy ul. Traugutta 61A i zgromadziła ponad 100 uczestników. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zorganizowała po raz kolejny niezwykle potrzebne i pouczające wydarzenie, odnoszące się do aktualnych problemów społecznych. Głównym celem konferencji była refleksja nad tematem uzależnień od technologii mobilnych. Jest to istotny problem, który w obecnych czasach, niestety stał się codziennością, szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży. Na ten fakt wracali uwagę wszyscy Prelegenci.

Konferencję otworzył Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, wygłaszając referat, Cyfrowe Dzieci – wyzwania dla współczesnej pedagogiki i psychologii. W wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność budowania silnych relacji rodzinnych, społecznych bazujących na kontakcie w świecie rzeczywistym. Nadużywanie technologii cyfrowych prowadzi do izolacji i alienacji społecznej, powoduje zjawisko zanikania więzi międzypokoleniowej i rodzi brak zrozumienia świata dorosłych, dzieci i młodzieży. To ważne z uwagi na fakt, iż izolacja staje się powodem stanów depresyjnych, lękowych, zagraża bezpieczeństwu człowieka w wymiarze indywidualnym oraz społecznym.

Gościem specjalnym wydarzenia był Pan Rafik Ennaoui, ekspert w zakresie oddziaływania sztucznego pola elektromagnetycznego na organizm człowieka. Blisko 41 % młodych ludzi również uważa, iż to uzależnienie jest szkodliwe. Zaczyna się ono niewinnie – od zwykłej ciekawości, zainteresowaniem się urządzeniem bezprzewodowym. Każde z nich emituje niebezpieczne fale elektromagnetyczne. Bardzo niekorzystne jest również niebieskie światło, które także pochodzi z ekranów. Pomocna w tym przypadku jest specjalna folia, która zawiera składniku hamujące je lub nawet okulary, które chronią nas na czas pracy przy urządzeniu. 

Jednym z Prelegentów był lek. Med. Jacek Listkiewicz, który mówił o efektach oddziaływania fal elektromagnetycznych w kontekście zdrowia człowieka. Prelegent wskazał, iż o negatywnym działaniu pola elektromagnetycznego mówimy wtedy, kiedy jego efekty zaburzają różnorodne procesy w organizmie. Potrafią spowodować podniesienie temperatury ciała człowieka o jeden lub dwa stopnie. Kolejną z dolegliwości są bóle głowy, które są mocniej odczuwalne i niebezpieczne u dzieci i młodzieży. Pole elektromagnetyczne może także przyczynić się do zaburzeń w zakresie zapamiętywania i uczenia się, a nawet przyczynić się do rozwoju choroby Alzheimera. Arytmie, kołatania serca, niepokój, nieprzyjemne wrażenia słuchowe, wzrokowe, problemy z zasypianiem – to kolejne skutki, które mogą wystąpić wraz z używaniem wszelkich urządzeń mobilnych.

W dalszej części konferencji, dr Emilia Sykut – Domańska, wskazywała, iż warto akcentować fakt, że nocna ekspozycja na intensywne promieniowanie hamuje produkcje melatoniny, czyli wskaźnika rytmiczności okołodobowej. Jest ona związana także z serotoniną, co może spowodować obniżenie nastroju oraz chęci do działania. Należy wspomnieć, iż problem z uzależnieniem od technologii u dzieci znacznie pogłębił się w okresie pandemii, do czego zdecydowanie przyczyniła się nauka zdalna. Istnieje wiele rodzajów fal elektromagnetycznych, z którymi mamy do czynienia np. mikrofale, które stosujemy w kuchenkach mikrofalowych. W profilaktyce skutków nadużywania technologii cyfrowych jest również odpowiednio dobrana dieta.

Wśród Prelegentów znaleźli się również nauczyciele ze szkół: mgr Maciej Witkowski, psycholog, mgr Jarosław Dąbrowski, mgr Adam Derleta i mgr Barbara Bugaj – Groszek. Nauczyciele sygnalizowali, iż postawa rodzica również ma ogromny związek z uzależnieniem dziecka. Bardzo ważna jest kontrola w tym zakresie, a przede wszystkim dobry przykład.

Jest wiele placówek i organizacji, które proponują pomoc w tym zakresie. Zalecają one ograniczenie stosowania urządzeń LED o najwyższej zawartości światła niebieskiego, zwłaszcza dla dzieci. Prelegenci zachęcali do tego, aby nie bać się szukać wsparcia, nie wstydzić się wystąpienia problemów związanych z nadużywaniem technologii cyfrowych. Warto edukować siebie, innych, społeczeństwo, na temat wyżej wymienionego wyżej problemu, gdyż jest on obecny w szerokiej skali, a jego skutki stają się coraz bardziej widoczne. Wydarzenie z pewnością dostarczyło uczestnikom wiele nowych informacji na temat samych procesów i skutków nadmiernego korzystania z technologii. Taka wiedza jest niezwykle istotna i może stanowić początek do zmiany nawyków i próbę wyeliminowania kolejnych przykrych konsekwencji uzależnienia. Konferencja będzie kontynuowana w przyszłości poprzez budowanie inicjatyw społecznych stwarzających możliwość funkcjonowania człowieka w Bezpiecznych przestrzeniach Społecznych.

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Wiktoria Lubańska – sekretarz biura konferencji

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content