wsh logo

Procedura doboru do służby i pracy w Policji-warsztat

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Komenda Miejska Policji w Radomiu zaprasza studentów Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu na warsztat poświęcony omówieniu procesu rekrutacji i selekcji
w Policji. Warsztat odbędzie się 23 marca 2023 r. w godz. 10 – 12 i poprowadzą go pracownicy Wydziału Wspomagającego tejże Komendy.

Spotkanie odbędzie się w budynku strzelnicy przy Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59.

Zawód policjanta jest służbą i wymaga od kandydatów określonych predyspozycji, kandydat do służby w Policji musi także spełniać szereg wymogów formalnych, aby przystąpić do rekrutacji:

  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie  branżowe;
  • posiadać obywatelstwo polskie;
  • posiadać nieposzlakowaną opinię;
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystać z pełni praw publicznych;
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Część z tych wymogów dotyczy także pracowników cywilnych zatrudnianych w Policji, szczególnie
w korpusie służby cywilnej. Zadaniem tych pracowników jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji rządowej, niezależnie od sytuacji politycznej i zmian rządów. Kandydaci do pracy w tej instytucji powinni zatem przejść procedurę kwalifikacyjną, która wyłoni najlepszych – fachowców w swoich dziedzinach, mających predyspozycje do pracy w administracji, rzetelnych, lojalnych wobec państwa i życzliwych dla obywatela.

Podczas warsztatu, studenci będą mieli okazję zapoznać się procedurą rekrutacji i selekcji funkcjonariuszy Policji, pracowników będących członkami służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszam serdecznie!

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content