wsh logo

Sporządzanie dokumentacji sprzedażowo – magazynowej z wykorzystaniem programu Subiekt GT

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, Wydział Prawa i Administracji AHNS we współpracy z Akademicką Pracownią Zarządzania i Organizacji Przedsiębiorstw zaprasza do udziału w warsztatach szkoleniowych, nt. Sporządzanie dokumentacji sprzedażowo – magazynowej z wykorzystaniem programu Subiekt GT.

Istotą warsztatów jest symulacja, czyli wzorowanie się na  pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje finansowo – gospodarcze są identyczne z działaniami firmy funkcjonującej na rynku. Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z zasadami obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży. Warsztaty będą dotyczyć zdarzeń gospodarczych najczęściej występujących w jednostkach gospodarczych. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną działania podjęte za pomocą programu Subiekt Gt, w efekcie których będą sporządzone  m.in. dokumenty magazynowe (przyjęcie zewnętrzne, wydanie na zewnątrz, przychód wewnętrzny, zwrot wewnętrzny), faktury sprzedaży oraz faktury korygujące. Ponadto będą sporządzone dokumenty obrotu bezgotówkowego i gotówkowego: asygnaty KP, asygnaty KW, Raport Kasowy, polecenie przelewu środków pieniężnych.

Tematy poszczególnych warsztatów:

  1. Wprowadzanie danych podmiotu do programu magazynowo-sprzedażowego SUBIEKT GT. Ustawianie parametrów programu. Ustalenie cen sprzedaży towarów i wyrobów gotowych w programie magazynowo-sprzedażowym.
  2. Sporządzanie dokumentów sprzedaży: faktura VAT, faktura VAT korygująca, w programie magazynowo-sprzedażowym .
  3. Sporządzanie dokumentów gospodarki magazynowej – przyjęcie wewnętrzne (Pw), przyjęcie z zewnątrz (Pz), wydanie na zewnątrz (Wz) w programie magazynowo-sprzedażowym.
  4. Sporządzanie dokumentów gospodarki magazynowej – rozchód wewnętrzny (Rw), zwrot wewnętrzny (Zw), przesunięcie międzymagazynowe (Mm) -w programie magazynowo-sprzedażowym.
  5. Rozliczenia z kontrahentami prowadzone w programie magazynowo- sprzedażowym. Sporządzanie dokumentów obrotu gotówkowego: asygnata przychodowa KP, asygnata rozchodowa KW w programie magazynowo-sprzedażowym.

Terminy warsztatów:

23.03.2023 r.

20.04.2023 r.

18.05.2023 r.

25.05.2023 r.

15.06.2023 r.

Godzina : 15:45

Sala 14, ul. Staroopatowska 1a

Prowadzący: dr Ewelina Markowska

UWAGA: Zapisy poprzez platformę Microsoft Teams

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content