wsh logo

Inflacja w dobie konfliktu zbrojeniowego na Ukrainie- Debata Ekspercka

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, Wydział Prawa i Administracji zapraszają do udziału w debacie eksperckiej nt. „Inflacja w dobie konfliktu zbrojeniowego na Ukrainie” 28 kwietnia 2023 roku

 

 

Komitet organizacyjny:

dr Ewelina Markowska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, pracownik naukowo – dydaktyczny AHNS w Radomiu

dr inż. Emilia Żuchowska- Kotlarz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji AHNS w Radomiu

ZAŁOŻENIA DEBATY EKSPERCKIEJ

W ostatnich miesiącach zasadniczym tematem zainteresowania mediów oraz obywateli jest inflacja. Narodowy Bank Polski podnosił kilkukrotnie stopy procentowe, ceny na półkach sklepowych rosną, paliwo jest najdroższe w historii, a przedsiębiorcy ledwo wiążą koniec z końcem. Stwierdzenie, że skutki pandemii Covid-19 odczuły oraz będą odczuwały przez dłuższy czas praktycznie wszystkie sektory polskiej gospodarki jest już dla wszystkich oczywiste. Przez ostatnie miesiące słyszeliśmy o upadkach wielkich korporacji lub o rynkach, które w efekcie pandemii odnotowały miliardowe straty podczas lockdownu. Początek pandemii koronawirusa spowodował wiele obaw wśród przedsiębiorców i pracowników. Wraz z rozwojem pandemii zaobserwowano dynamiczny wzrost cen towarów i usług, który towarzyszy nam do chwili obecnej. Dodatkowo trwający konflikt na Ukrainie potęguje niepewność wielu podmiotów na rynku co do ich przyszłości.

Zakres tematyczny debaty:

 • Istota zjawiska inflacji. Przyczyny inflacji oraz jej rodzaje
 • Konsekwencje występowania nadmiernej inflacji
 • Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego
 • Wpływ inflacji na politykę cenową przedsiębiorstw
 • Niepewność generowana przez nadmierną inflację, a długoterminowe decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw
 • Polityka płacowa przedsiębiorstw w obliczu zjawisk inflacyjnych
 • Działalność sektora bankowego w dobie wysokiej inflacji
 • Inflacja, a państwo
 • Wpływ inflacji na dochody oraz wydatki sektora finansów publicznych
 • Wpływ inflacji na decyzje konsumentów
 • Inflacja, a formy alokacji oszczędności gospodarstw domowych
 • Inflacja, a nierówności ekonomiczne występujące między gospodarstwami domowymi
 • Inflacja, a zadłużenie gospodarstw domowych
 • Wpływ wywołanych inflacją zaburzeń w systemie podatkowym na funkcjonowanie gospodarstw domowych
 • Konsekwencje, jakie niesie dla gospodarstw domowych antyinflacyjna polityka państwa
 • Wpływ inflacji na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych
 • Inflacja, a bezrobocie
 • Inflacja, a wzrost przestępczości

 

MIEJSCE DEBATY

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu

Ul. Traugutta 61 a, Radom

START godzina 9.00

KALENDARIUM

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 31.03.2023 r. na adres email: emarkowska@ahns.pl

INFORMACJA O KONKURSACH

W ramach debaty zostaną ogłoszone wyniki  konkursu na najlepszy poster (plakat), filmik lub makietę obejmujące problematykę pt. „Inflacja w dobie konfliktu zbrojeniowego na Ukrainie”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich, którego organizatorem jest Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. Ideą konkursu jest wskazanie na konsekwencje wzrostu cen dóbr i usług dla gospodarki na poziomie makro, a także poziomie mikro w tym odnoszące się do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content