wsh logo

Procedura doboru do służby i pracy w Policji-warsztat

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

23 marca 2023 r. odbył się warsztat nt. „Procedura doboru do służby i pracy w Policji”. Uczestniczyli w nim studenci AHNS, a przeprowadzone zostały przez pracowników i policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz pracownika wydziału Prawo i Administracja Akademii Handlowej Nauk stosowanych w Radomiu.

 

Spotkanie miało na celu przedstawienie uczestnikom warsztatu nowoczesnych metod rekrutacji i selekcji oraz omówienie szczególnych ich form na przykładzie doboru do służby policjantów i pracowników korpusu służby cywilnej.

Zajęcia warsztatowe rozpoczęły się omówieniem czynników determinujących skuteczność rekrutacji oraz poszczególnych etapów działań rekrutacyjno-selekcyjnych. Kolejną częścią warsztatu było przedstawienie przez pracownika Zespołu Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wymogów formalnych i cech osobowościowych kandydatów do służby w Policji oraz omówienie poszczególnych etapów selekcyjnych. W trakcie omawiana testu sprawności fizycznej instruktor Komendy Miejskiej Policji w Radomiu opowiedział o predyspozycjach fizycznych do pełnienia służby oraz o tym, jak należy się przygotować do pokonania toru przeszkód. Ostatnia część warsztatu poświęcona była omówieniem naboru kandydatów na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej, który jest otwarty i konkurencyjny. Zaprezentowano obowiązujące procedury w tym zakresie oraz poszczególne etapy rekrutacji i selekcji.

Tego dnia odbył się także Dzień Otwarty w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu.

Organizatorami spotkania był insp. Konrad Krakowiak – Komendant Miejski Policji w Radomiu, który wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy nie sprecyzowali jeszcze swoich planów na przyszłość, postanowił przybliżyć specyfikę służby w Policji. Studenci i uczniowie szkół ponadpodstawowych mieli okazję zapoznać się z pracą policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, ich zadaniami związanymi z zapewnianiem bezpieczeństwa na drogach oraz możliwościami realizacji własnych zainteresowań pełniąc służbę np. w grupie specjalnej SPEED, patrolach motocyklowych bądź też dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy o wykorzystaniu nowych technologii w Policji, m.in. kontroli z powietrza przy wykorzystaniu dronów. Mogli także obejrzeć z bliska sprzęt będących na ich wyposażeniu oraz wypróbować gogle symulujące postrzeganie otoczenia po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Podsumowując zadania służby prewencyjnej przedstawiono gościom pokaz tresury psa służbowego na torze przeszkód oraz jego pracy z przewodnikiem podczas tropienia śladów.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także czynności dochodzeniowo-śledcze wykonywane przez technika kryminalistyki podczas zabezpieczania śladów, które wykonywane są  zwykle na miejscu oględzin, polegające na rekonstrukcji przebiegu zdarzenia i zabezpieczeniu materiału dowodowego dla potrzeb postępowania karnego.

Studenci mogli także przyjrzeć się zadaniom z zakresu doskonalenia zawodowego. Podczas przerwy w ćwiczeniach zobaczyli jak wygląda strzelnica oraz ćwiczenia z zakresu taktyk i techniki interwencyjnych w wykonaniu instruktorów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content