wsh logo

Dlaczego nie możemy być równi? – o dyskryminacji w miejscu pracy – webinar

14 Ogólnopolski Festiwal Filmowy Kameralne Lato

 20 kwietnia 2023 roku  o godz. 16.00 na naszym FB i YouTube odbył się kolejny webinar na temat „Dlaczego nie możemy być równi? – o dyskryminacji w miejscu pracy”.

Naszym Gościem był dr Krzysztof Śmiszek, który opowiedział o formach dyskryminacji w zatrudnieniu, przedstawił zasady równego traktowania i odpowiedział na pytanie, dlaczego nie jesteśmy równi w miejscu pracy. Podczas wywiadu dowiedzieliśmy się czym tak naprawdę jest dyskryminacja, jak się objawia i jakie są jej konsekwencje. Która forma dyskryminacji jest powszechna: dyskryminacja ze względu na płeć, narodowość, poglądy polityczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, na wygląd czy wiek. Zastanawialiśmy się również nad formami zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy.

Dr Krzysztof Śmiszek – Poseł na Sejm RP IX kadencji. Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, działacz społeczny, obrońca praw człowieka. W latach 2003-2008 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w latach 2008-2010 w EQUINET – Europejskiej Sieci Urzędów ds. Równego Traktowania w Brukseli, w latach 2011-2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2017-2019 wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.

Wieloletni ekspert Komisji Europejskiej, Agencji Praw Podstawowych UE i Rady Europy w zakresie praw człowieka i praw mniejszości.
Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego – ogólnopolskiej organizacji prawniczej działającej na rzecz praw człowieka. Stypendysta University of Michigan. Prowadził gościnne wykłady m.in. na University of Toronto oraz na University of Texas at Austin.
Członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Sejmowej Komisji ds Unii Europejskiej. Jest także delegatem polskiego Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content