wsh logo

„Portrety odciśnięte w porcelanie” – spotkanie z Absolwentem

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu organizuje cykl spotkań z Absolwentami pod hasłem Portrety odciśnięte w porcelanie. Spotkanie w dniu 21.04.2023  z wyjątkowym gościem, negocjatorem policyjnym, psychologiem, odbyło się na platformie Microsoft Teams.

Gość spotkania, absolwent AHNS: Komisarz w st.spocz. Robert Kotecki, negocjator policyjny. Niezależny analityk i doradca ds. bezpieczeństwa. Pełnił obowiązki Koordynatora Krajowego ds. Negocjacji Policyjnych. Pełnił funkcję Kierownika Sekcji ds. Negocjacji Policyjnych. Jako funkcjonariusz realizował zadania w zakresie kryminalnym, dochodzeniowym, przestępstw gospodarczych, prewencji oraz jako dyżurny  i operator AT. Gościa jak również studentów powitał także Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski.

Spotkanie zostało poprowadzone przez mgr Milenę Durasiewicz. Celem projektu jest umożliwienie studentom podzielenia się doświadczeniami zawodowymi, edukacyjnymi, wymianą informacji dotyczącą aktualnej sytuacji na rynku pracy. Absolwenci dzielą się swoimi przeżyciami związanymi ze studiami, opowiadają o aktywnościach podejmowanych w czasie studiów i jak te wszystkie działania wpłynęły na to gdzie aktualnie pracują. W trakcie powyższego spotkania omówiono następujące tematy: negocjacje policyjne w sytuacjach suicydalnych, negocjacje policyjne w sytuacjach zakładniczych. Zwrócono także szczególną uwagę na aspekt psychologiczny, który jest niezwykle ważnych w trakcie negocjacji. Podkreślono również rolę zachowań prozdrowotnych, holistycznego podejścia do życia jako działania profilaktycznego w związku z narażeniem na wypalenie zawodowe bądź wtórny zespół stresu pourazowego, pracując w służbach mundurowych. Główną ideą projektu jest kreowanie jak najlepszej przyszłości dla AHNS i jej Absolwentów poprzez łączenie przeszłości Uczelni z jej teraźniejszością.

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content