wsh logo

Kwiecień, miesiącem wiedzy na temat autyzmu. Konferencja szkoleniowa

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu 27 kwietnia 2023 roku, przy współpracy Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu oraz Stowarzyszenia Karuzela, odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Poza schematami” organizowana w ramach obchodów Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu –  „Kwiecień, miesiącem wiedzy na temat autyzmu”.

Podczas konferencji wystąpili prelegenci, którzy poruszyli tematykę funkcjonowania osób w spektrum.

dr Jolanta Borek w trakcie swojego wystąpienia poruszyła ważną kwestię zmian w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych, jako nowej drogi wspierania osób z niepełnosprawnościami. Pani Doktor podzieliła się dobrymi praktykami i doświadczeniami w tym zakresie.

mgr Wojciech Ciaputa nauczyciel w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach opowiedział o komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC w środowisku szkolnym ucznia ze spektrum autyzmu. W swoim wystąpieniu przedstawił korzyści płynące z wprowadzania AAC u osób z ASD. Prelegent przedstawił nowe innowacyjne metody min. PODD, Wspomaganą Stymulację Języka, Aktywny Model Uczestnictwa oraz zaprezentował oprogramowanie wspomagające komunikację.

mgr Ewa Banach podczas swojego wystąpienia przedstawiała korzyści płynące z wykorzystania w terapii osób ze spektrum autyzmu robotyki oraz programowania. Podkreślała rolę wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z wykorzystywaniem nowych technologii.  Zachęcała do atrakcyjnych dla dzieci zabaw konstrukcyjnych, które kształtują  wiele kompetencji, ponieważ są to działania wielowymiarowe, angażujące  w aspekcie poznawczym, działaniowym i emocjonalnym.

mgr Aneta Łosiak z tematem wystąpienia: Diagnoza i co dalej? Funkcjonowanie rodziny po diagnozie.  Zawarła informacje na temat etapów, przez które  przechodzi rodzina, która dowiaduje się o diagnozie autyzmu. Przejście przez te etapy jest  bardzo ważne. Warunkuje, bowiem prawidłową adaptację do nowej rzeczywistości. Wiedza na temat tego, z jakiego wsparcia społecznego może rodzina skorzystać.  Jak rodzina może zadbać o siebie o swój rozwój osobisty. Zwróciła również uwagę jak ważna jest realizacja celów własnych każdego z członków  rodziny  z jednoczesnym zaopiekowaniem się dzieckiem z autyzmem.

Kolejne wystąpienie pt. „Złożony obraz kliniczny dorosłego pacjenta z Zespołem Aspergera i współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi” zaprezentowała mgr Milena Durasiewicz zwracając uwagę na diagnostykę wieloosiową na podstawie DSM-IV. Ukazując w ten sposób różnorodność symptomów. Podkreślono także trudności jakie pojawiają się w diagnozie nozologicznej, ze względu na współwystępowanie zaburzeń psychicznych z Zespołem Aspergera. Z perspektywy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej zaprezentowano również model interdyscyplinarnego leczenia, zarówno w trakcie hospitalizacji jak również w formie ambulatoryjnej. Na koniec wystąpienia zachęcono, by zobaczyć złożoną osobowość, a nie tylko cechy stereotypowo przypisane, by szukać podobieństw, nie różnic, nie bać się pomagać, aktywizować zasoby oraz aktualizować wiedzę, by móc lepiej zrozumieć.

Wystąpienie dr Konrada Wójcika dotyczyło tego, w jaki sposób osoby ze spektrum autyzmu postrzegają rzeczywistość. Osoby ze spektrum myślą bardzo schematycznie, ściśle trzymają się przyjętych zasad, docierające do nich informacje przetwarzają wolniej i widzą świat bardziej czarno-biały. Szanowanie stylu myślenia osób ze spektrum przyczyni się do ich lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

dr Paweł Borowiecki opowiedział o edukacji integracyjnej młodzieży ze spektrum autyzmu (z Zespołem Aspergera) w X LO z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Konarskiego w Radomiu, aktywizujących i opartych na doświadczeniu metodach i formach pracy z uczniami w spektrum autyzmu, włączaniu uczniów w spektrum autyzmu w działania prospołeczne i pomocowe na rzecz osób potrzebujących. Dzięki temu rozwijamy u nich empatię i obalamy stereotyp, że osoby z autyzmem są jej pozbawieni, zaletach kształcenia integracyjnego zarówno dla uczniów z niepełnosprawnościami, jak i pełnosprawnych.

O zabawie w terapii z małym dzieckiem w spektrum, opowiedziała mgr Linda Dąbrowska, która swoje wystąpienie rozpoczęła od krótkiej zabawy z uczestnikami konferencji. Był to wstęp do podkreślenia wartości zabawy, a także pokazania, jak ważne umiejętności można ćwiczyć z jej wykorzystaniem.

Pani Kinga Smaga, magistrantka psychologii w AHNS, wieloletnia działaczka na rzecz dzieci w spektrum autyzmu oraz ich rodzin podjęła temat Dziewcząt i kobiet w spektrum autyzmu ukazując wieloaspektowość neuroróżnorodności w ujęciu potrzeb, budowaniu wzajemnych relacji. W swej przemowie obalała mity i panujące stereotypy, a także przywoływała do refleksji i podejmowania działań obejmujący podążanie za aktualną wiedzą w tematyce, a przede wszystkim empatii i szacunku.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content