wsh logo

Obserwuj i reaguj – próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży – Konferencja

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu 24 kwietnia 2024 roku, przy współpracy Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, dbyła się Konferencja pod hasłem Obserwuj i reaguj – próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży.

Gośćmi honorowymi byli: Pani dr Katarzyna Kalinowska – zastępca prezydent miasta Radomia, Pan mgr Andrzej Kosztowniak, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Byli obecni przedstawiciele mediów oraz wielu zaproszonych gości. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób reprezentujących szkoły, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, pracownie terapeutyczne działające w systemie oświaty. Spotkanie było dedykowane kadrze kierowniczej placówek oświatowych oraz osobom zajmującym się wsparciem dzieci i rodzin w kryzysie emocjonalnym lub samobójczym.

Warto zasygnalizować, iż na przestrzeni ostatnich trzech latach gwałtownie wzrosła w naszym regionie, jak również w całej Polsce liczba prób samobójczych i zgonów będących efektem zamachu na własne życie wśród młodzieży a nawet i wśród dzieci. Statystyki policji oraz doniesienia mediów w tym zakresie są alarmujące. Wiele szkół i placówek oświatowych nie jest w stanie poradzić sobie z tym problemem, który dotyczy coraz większych grup młodzieży. Dodatkowo w obliczu kryzysu emocjonalnego, wywołanego czasem izolacji spowodowanej pandemią Covid – 19, aktualną sytuacją wojenną w Ukrainie, trudną sytuacją ekonomiczną wielu rodzin, hejtem w mediach społecznościowych, wydaje się, iż problem będzie narastał. Obok tak poważnego problemu społecznego nikt nie powinien przechodzić obojętnie. W tym kontekście cenna wydaje się jest inicjatywa podjęta przez WSSiT oraz ASKP naszej Uczelni, zmierzająca do zbudowania lokalnej sieci wsparcia wspierająca osoby i środowiska w kryzysie samobójczym. Projekt o nazwie Pasja życia kontra gloryfikacja śmierci, koordynowany jest przez Prof. AHNS dr Andrzeja Gołębiowskiego. Jednym z jego elementów jest debata społeczna dotycząca rozwiązywania problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży. Drugim elementem jest realizacja w szkołach warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących rozwijania w młodym pokoleniu pasji życia i wyznaczanie linii postępowania w przypadku podjętej przez ucznia próby samobójczej, czy samobójstwa. Kolejnym elementem projektu są prowadzone konsultacje dla rodziców, nauczycieli, młodzieży przez osoby współpracujące z ASKP, psychologów, pedagogów, psychoterapeutów. Projekt będzie na szerszą skalę kontynuowany już od połowy maja 2023 roku. Zorganizowana Konferencja pokazała, jak bardzo złożony, trudny i szeroki jest to problem dla wielu środowisk.

Prelegenci w kolejnych swoich wystąpieniach poruszali następujące kwestie:

Pani Ewa Murawska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu opowiadając o wsparciu i pomocy, jako zadaniach dyrektora szkoły wynikające z przepisów prawa. Pani Karolina Płaza psycholog, zwróciła uwagę na sygnały ostrzegawcze, jakie powinny zaniepokoić dorosłych w zachowaniu dzieci i młodzieży. Podjęła również temat o ryzyku podjęcia próby samobójczej wśród młodzieży. Autentyczne zainteresowanie i uważna obserwacja pomagają dostrzec szybkie rozpoznanie istoty problemu i utrzymanie osoby przy pragnieniu życia. Profesor AHNS dr Andrzej Gołębiowski, wprowadził uczestników w świat pokazujący, że chęć i pasja życia w dużej mierze zależy od dorosłych, od rodziców, nauczycieli, opiekunów, wychowawców. System wartości i obraz świata wpływa na ich zachowania i chęć do życia, do realizacji swoich marzeń i pasji.  Temat podjęty przez prelegenta dotyczył, sposobów prowadzenia dialogu i motywowania do życia, którzy utracili nadzieję. Utrata nadziei dotyczy również osób, które pozostają w żałobie po stracie najbliższej osoby, będącej wynikiem samobójstwa. Tym środowiskiem jest rodzina, klasa w szkole, grupa rówieśnicza, przyjaciele. To grupy wymagające szczególnego wsparcia.

Psycholog Małgorzata Łuba, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego mówiła o Postwencji w szkole – działania szkoły w obliczu próby samobójczej lub samobójstwa ucznia, które mogą być początkiem wielu zdarzeń. Pani psycholog wyjaśniła pojęcie Postwencji, jako pierwszej linii obrony wobec negatywnych skutków zdarzenia  czyli działaniem po incydencie. Jest to sposób, który udrażnia komunikację między osobami dotkniętymi traumatycznym zdarzeniem oraz wzajemnego wsparcia w trudnych chwilach. W wykładzie również wybrzmiały słowa „ Życie warte jest rozmowy”.

Projekt będzie kontynuowany a tematyka rozpoczęta na konferencji będzie podejmowana na kolejnych spotkaniach organizowanych w murach naszej Uczelni, jeszcze w bieżącym roku akademickim.

Tego samego dnia w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych odbył się również Konkurs Patriotyczny pod tytułem WITAJ MAJOWA JUTRZENKO. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu. Koordynatorem odpowiedzialnym za organizację i przebieg konkursu było Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

 Koordynatorem odpowiedzialnym za organizację i przebieg konkursu było Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych. Został przeprowadzony w dwóch kategoriach:

  • plastycznej dla uczniów klas I-III,
  • testu wiedzy dla uczniów klas IV-VIII.

Na konkurs plastyczny wpłynęło 110 prac uczniów z Radomia i Powiatu, natomiast w konkursie wiedzy wzięło udział 87 uczniów.

Celem konkursu było:

  • upamiętnienie 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
  • propagowanie Dnia Flagi;
  • propagowanie wiedzy na temat historii Polski;
  • rozwijanie u uczniów szacunku wobec symboli narodowych;
  • kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia dumy z dokonań przodków;
  • rozwijanie kreatywności i uzdolnień uczniów.

 

Konkurs otworzyła słowem powitania, Pani Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród dla uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII odbyło się w Auli Auditorium Primum, Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, przy ul. Traugutta 61A. W gali rozdania nagród udział wzięli Pan mgr Andrzej Kosztowniak, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani dr Katarzyna Kalinowska, zastępca Prezydenta Miasta Radomiu, Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Pan mgr Adrian Barański. W uroczystości wzięło udział wielu rodziców laureatów i uczestników konkursu oraz zaproszonych gości.

 

 

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content