wsh logo

Wykłady międzynarodowe

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu 9 maja 2023 roku Akademia Handlowa Nauk Stosowanych miała zaszczyt gościć dwóch profesorów, którzy na co dzień pracują na Igdir University w Turcji: doktora Ahmeta Atesa oraz doktora Murata Erena. W wykładzie uczestniczyli m.in. studenci psychologii oraz kryminologii.

 

Tematy spotkań były zróżnicowane, przede wszystkim rozmawialiśmy o wskaźnikach ekonomicznych, czyli statystykach, które umożliwiają analizę i prognozę przyszłych wyników ekonomicznych. Poruszony został temat kryzysu finansowego z 2008 roku, który to zapoczątkowały zapaście pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych.

 Poruszony również został temat zmian jakie zachodzą w organizacjach wywiadowczych. Doktor Ahmet Ates przedstawił swoją teorię dlaczego takie zmiany w ogóle zachodzą i jakie są tego skutki, nawiązując do aktualnej sytuacji za wschodnią granicą oraz do wydarzeń z przeszłości, np. zamachu na World Trade Center. Doktor wykorzystał swoją pracę doktorską jako materiał źródłowy, którą napisał i obronił będąc w Stanach Zjednoczonych.

Dziękujemy wszystkim za udział.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content