wsh logo

Testy do badania korelacji w programie Statistica

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademicka Pracownia Testów Psychologicznych AHNS Testoteka zaprasza studentów nauk społecznych na warsztaty poświęcone wnioskowaniu statystycznemu.

 

 

W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z najczęściej stosowanymi testami do badania korelacji. Omówione zostaną warunki stosowania testu parametrycznego, w tym sprawdzenie normalności rozkładu (testy Kołmogorowa-Smirnowa i Shapiro-Wilka). Ćwiczone będą umiejętności posługiwania się testem parametrycznym do obliczania współczynnika korelacji liniowej r-Pearsona oraz nieparametrycznym do obliczania współczynnika korelacji rho−Spearmana. Studenci zapoznają się również analizą regresji prostej i wielokrotnej, a także przyswoją sobie wiedzę na temat modelu moderacyjnego i mediacyjnego. Warsztat przydatny będzie zwłaszcza studentom psychologii, którzy w ramach pisania pracy magisterskiej analizują zebrany materiał empirycznych stosując metody statystyczne. Obliczenia zostaną przeprowadzone przy użyciu najnowszej wersji profesjonalnego oprogramowania statystycznego STATISTICA 13.3.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość samodzielnego wykonywania testów oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników. Zapoznają się również z ogólnie przyjętymi standardami raportowania wyników opracowanymi przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA).

Termin i miejsce spotkania: niedziela 7.05.2023 godz. 12.20, sala C-4, ul. Traugutta 61a

Zapraszam serdecznie
prof. AHNS dr Paweł Nowak
Koordynator Akademickiej Pracowni Testów Psychologicznych AHNS

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content