wsh logo

Wizyty Studyjne MAJ

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu organizuje w maju  2023 roku WIZYTY STUDYJNE.

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Studentów do wzięcia udziału w wizytach studyjnych organizowanych w Maju 2023 roku przez ASKP. Wizyta studyjna to okazja, aby poznać firmy, placówki, instytucja, organizacje od strony ich wewnętrznego systemu funkcjonowania. Jest to szansa na poznanie środowiska potencjalnej pracy po zakończeniu studiów. Prowadzący wizyty studyjne to zazwyczaj szefowie firm, prezesi organizacji, dyrektorzy placówek i instytucji, osoby, które wskażą kwalifikacje, jakie należy posiadać, aby ubiegać się o pracę w danym przedsiębiorstwie.

Podczas wizyt Studenci zapoznają się ze specyfiką działalności placówki, jej zadaniami w zakresie świadczonych usług społecznych i funkcjonowania w systemie szeroko rozumianej polityki społecznej państwa. W placówkach poznają zasady i rolę usług społecznych świadczonych na rzecz dziecka i rodziny, realizowanych między innymi w zakresie pomocy postpenitencjarnej, edukacji i interwencji kryzysowej. Studenci poznają pracownie, wymagania stawiane zatrudnionej kadrze, będzie możliwość zadawania pytań i zwiedzenia placówek. Wizyta studyjna w Areszcie Śledczym jest okazją do poznania specyfiki pracy w ramach instytucji penitencjarnej działającej w warunkach zamkniętych. Spotkanie Studentów z Pracownikami Służby Więziennej stanie się okazją do wymiany doświadczeń dotyczących pracy z osadzonymi, kwalifikacji niezbędnych do pracy w obszarze izolacji więziennej i systemie pomocy postpenitencjarnej.

11 maja 2023 roku godzina 10. 00 UWAGA. Lista już zamknięta.

Areszt Śledczy w Radomiu, ul. Wolanowska 120

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej, lub własnym transportem, spotykamy się na miejscu o godzinie 9. 50. Proszę zabrać ze sobą dowód tożsamości plastikowy. Osoba prowadząca wizytę studyjną z ramienia Aresztu Śledczego według dyspozycji Dyrektora AŚ.

Ilość miejsc ograniczona – 25

Wszystkie kierunki studiów

Osoba odpowiedzialna z ramienia AHNS, mgr Robert Spadło rspadlo@ahns.pl

17 maja 2023 roku, godzina 10. 00

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu ul Wośnicka 121.

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej, spotykamy się na miejscu o godzinie 10. 00.

Ilość miejsc ograniczona – 20

Wszystkie kierunki studiów

Osoba prowadząca wizytę z ramienia, MOS, mgr Renata Mucha – Dyrektor

Osoba odpowiedzialna z ramienia AHNS prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski i mgr Agnieszka Lipińska, alipinska@ahns.pl

26 maja 2023 roku godzina 11. 30

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goździkowie ul. Główna 1A

Wyjazd zorganizowany dla 8 osób według kolejności zgłoszeń zapotrzebowania z ul. Staroopatowskiej 1A o godzinie 10. 00 lub dojazd własnym transportem. Spotykamy się na miejscu o godzinie 11. 30.

Ilość miejsc ograniczona – 20

Wszystkie kierunki studiów

Osoba prowadząca wizytę z ramienia MOW mgr Marcin Białek – Dyrektor

Osoba odpowiedzialna z ramienia AHNS prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski i mgr Agnieszka Lipińska, alipinska@ahns.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

agolebiowski@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content