wsh logo

Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku – Konferencja

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu 12 maja 2023 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez AHNS w Radomiu i Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Radomiu. Konferencja naukowa metodyczno – szkoleniowa na temat „Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku”.

 

Było to kolejne wydarzenie adresowane do społeczności lokalnej subregionu radomskiego zmierzająca do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców w okresie wiosennym i przed zbliżającymi się wakacjami. Celem konferencji było pokazanie czynników środowiskowych będących przyczyną wielu chorób. Wspomniane czynniki występują w środowisku człowieka w sposób naturalny otaczając go przez okres całego życia. W ramach projektu realizowanego przez Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych w AHNS: Bezpieczeństwo społeczne mieszkańców subregionu radomskiego, sygnalizujemy, iż szczególną uwagę należy zwrócić na zdrowie i bezpieczne środowisko, w którym funkcjonujemy każdego dnia. 

W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 uczestników z wielu środowisk edukacyjnych, stacji sanitarno – epidemiologicznych regionu Mazowsza, Mazowieckiej Izby Skarbowej, było wielu nauczycieli radomskich szkół ze swoimi uczniami, licznie reprezentowana była grupa pielęgniarek szkolnych oraz pedagogów.

Konferencję otworzył mgr inż. Witold Barwicki – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu. Uczestników Konferencji, w imieniu Władz Uczelni przywitał Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych.

Pierwszym prelegentem była mgr Ewa Fundowicz – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu „Rośliny trujące w otoczeniu człowieka”. Prelegentka przedstawiła szeroki zakres roślin trujących w otoczeniu człowieka, które wpływają negatywnie na zdrowie. Rośliny potrafią pięknie udekorować i ożywić przestrzeń, zachwycają barwnymi kwiatami, kształtem i zapachem. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że większość roślin może zawierać w sobie potencjalnie trujące substancje. Czasami spożycie nawet jednego małego nasionka może skończyć się śmiercią.

Drugie wystąpienie podczas konferencji zaprezentował mgr Kamil Suskiewicz – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu „Mechanizm działania toksyn zawartych w grzybach”. Wskazał, jakie objawy zatrucia są bardzo niebezpieczne i często powodują śmiertelność a także uczucie znacznego osłabienia organizmu. W grzybach często występują substancje toksyczne powstałe w wyniku rozkładu związków chemicznych a zwłaszcza bakterie.

W dalszej części konferencji głos zabrał prof. dr Andrzej Gołębiowski – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu w wystąpieniu zatytułowanym Zdrowy człowiek w (nie) zdrowym cyfrowym świecie – rzecz o oddziaływaniu pól elektromagnetycznych na funkcjonowanie człowieka”. W swojej prezentacji odniósł się do decyzji człowieka, od której zależy zdrowy styl jego funkcjonowania. Zjawisko, które obserwujemy od kilku lat dynamicznie się rozwija i jest szeroko związane z cyfryzacją społeczeństwa. Ważne jest zwrócenie uwagi, na to jak wpływa technologia na zdrowie człowieka. Miejsca, w których spędzamy dużo czasu to szkoła, praca, dom. Warto zadbać o zdrowy tryb życia w najbliższym nam środowisku. Możemy też sami dokonać wyboru, w jaki sposób chcemy żyć, jak budować relacje z bliskim, jak spędzać wolny czas, w jaki sposób się uczyć, zdobywać wiedzę.

Wystąpienie na temat „Szczepienia, jako najskuteczniejsza profilaktyka przeciw chorobom zakaźnym” przedstawiła mgr Magdalena Bucka – Powiatowa Stacja Sanitarno- epidemiologiczna w Radomiu. W swoim wystąpieniu uświadomiła potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Stosowanie szczepień ochronnych w znaczny sposób przyczyniło się do opanowania groźnych epidemii chorób zakaźnych.

Kolejnym prelegentem był lek. med. Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny w Warszawie. Poprowadził wystąpienie na temat „Wścieklizna, kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza – drogi zakażenia, objawy, rozpoznanie, leczenie. Według WHO rocznie z powodu wścieklizny umiera na świecie 30000 – 70000 osób.  Przyczyną wścieklizny jest wirus, czyli choroba, która przenosi się ze zwierząt na człowieka. Głównym źródłem wirusa są zwierzęta dzikie i domowe (tj. psy, wilki, lisy, kojoty, psy dingo, nietoperze, ale także wiewiórki, sarny, koty). Kolejną chorobą wirusową jest kleszczowe zapalne mózgu KZM i borelioza. W swojej prezentacji prelegent odniósł się do objawów, jakie występują po ukąszeniu. Proces leczenia ma charakter objawowy i może trwać wiele tygodni.

Konferencja była okazją do zdobycia nowej wiedzy w sferze dotyczącej zdrowia człowieka w otaczającym go środowisku. W obliczu otaczającej nas przyrody warto zwrócić uwagę również na zagrożenia wynikające z niewiedzy społeczeństwa. Przestrzeń, jaką budujemy wokół nas, to może być zdrowy tryb życia, na który mamy bezpośredni wpływ.

Mgr Agnieszka Lipińska

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content