wsh logo

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe tendencje w psychologii i pedagogice”

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Zapraszamy do udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Nowe tendencje w psychologii i pedagogice. Inicjatorami i głównymi organizatorami konferencji jest kadra naukowa oraz studenci psychologii i pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych AHNS w Radomiu.  

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów i dyskusji na temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy kadrę naukowo-dydaktyczną, studentów i doktorantów z różnych ośrodków akademickich, a także specjalistów i praktyków z dziedziny psychologii i pedagogiki.

Udział w konferencji zgłosiło ponad 120 prelegentów, reprezentujących ośrodki akademickie z siedmiu krajów: Polski (m.in. Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, AWF w Warszawie, WAT, APS, UMK, KUL, UMCS, UKSW, UP, UŁ, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Gdański), Ukrainy (uniwersytety z Kijowa, Odessy, Charkowa, Lwowa, Ivano-Frankiwska, Sum, Połtawy), Słowacji (Bratysława), Łotwy (Ryga), Kazachstanu (Ałamty, Taraz), Uzbekistanu (Taszkent) i Gruzji (Tbilisi).  

 Zgodnie z głównym hasłem konferencji omawiane będą następujące obszary tematyczne:

  1. Współczesne kierunki rozwoju psychologii i pedagogiki.
  2. Innowacyjność w psychologii i pedagogice.
  3. Nowe perspektywy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  4. 4. Problematyka duchowości i wychowania w zmieniającym się świecie.
  5. Patologie społeczne XXI wieku.
  6. Aktualne wyzwania w psychologii pracy i organizacji.
  7. Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie psychospołeczne.
  8. Wokół problematyki zdrowia i choroby.
  9. Psychologiczny wymiar wojny i rzeczywistości postpandemicznej.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Uroczyste otwarcie Konferencji przez Prorektor AHNS dr Milenę Matuszewską-Birkowską odbędzie się 19.05.2023 r. o 9.00 w Auditorium Primum, ul. Traugutta 61a w Radomiu.

Udział w konferencji możliwy jest również online:

Panel 1 (kliknij tutaj)

 Panel 2 (kliknij tutaj)

 Panel 3 (kliknij tutaj)

 Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

Udział w konferencji studentów Wydziału Nauk Społecznych AHNS może być zaliczony na poczet praktyk studenckich.

Kontakt: prof. AHNS dr Paweł Nowak – psyche@ahns.pl

 

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content