wsh logo

Rodzic na zastępstwo, miłość na zawsze – bezpieczeństwo i troska o dziecko – Konferencja

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W ramach obchodów Rodzicielstwa Zastępczego, dnia 30 maja 2023 roku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu odbyła się konferencja na temat „Rodzic na zastępstwo, miłość́ na zawsze – bezpieczeństwo i troska o dziecko”, organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu i Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu.

                                                                                                      

W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy socjalni Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi, zawodowi i społeczni, pracownicy Ośrodków Adopcyjnych, przedstawiciele Organizacji Pozarządowych, pracownicy Domów Dziecka, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej. Uczestników powitał Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski i mgr Marcin Gierczak – dyrektor MOPS w Radomiu.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego. Reprezentująca Prezydenta, Pani Marta Michalska – Wilk, zauważyła, iż rodzina zastępcza „to misja, to dzielenie radości i smutku z dzieckiem, bezpieczeństwo dane dziecku jest bezcenne, opieka i troska o jego dobro w otaczającym go świecie”. W wielu wystąpieniach wskazywano na konieczność zapewnienia opieki dzieciom samotnym, krzywdzonym, pozostającym bez opieki w odpowiednim standardzie i możliwie szybko. Pani Ewa Bednarczyk, oraz wielu innych prelegentów reprezentujących sądownictwo, wskazywała na konieczność współpracy sądu z innymi podmiotami, które wcześniej zajmowały się rodziną i posiadają wiedzę na jej temat. Piecza zastępcza jest sprawowana nad dzieckiem w przypadku niemożności zapewnienia mu opieki i wychowania przez rodziców. Obowiązek do wychowania dziecka wymaga też poszanowaniem jego praw. Ważnym elementem konferencji były świadectwa rodzin zastępczych, oraz koordynatorów pieczy zastępczej w Radomiu.

Mgr Agnieszka Pysiak, mgr Ewa Stysiek, przedstawiły informacje dotyczące liczby utworzonych rodzin zastępczych (w tym zawodowych i RDD) i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na przestrzeni 2020 – 2022 roku. Agnieszka Pysiak wraz z kierownikiem działu pieczy zastępczej Ewą Stysiek przedstawiły formy pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej. Zaprezentowały statystyki instytucjonalnej pieczy zastępczej, jaką sprawują placówki na terenie Radomia. Panie wspomniały o autorskim programie szkolenia do sprawowania pieczy zastępczej, „Kto mnie pokocha?”. Odruch serca osób, które chcą sprawować opiekę nad dzieckiem, które potrzebuje pomocy.

Gościem specjalnym konferencji była Dr Małgorzata Klecka. Wystąpiła z tematem Zaburzenia więzi u dzieci w pieczy zastępczej. Jak funkcjonuje dziecko po traumatycznych zdarzeniach. Prezes Fundacji FASTRYGA, zauważyła podczas wystąpienia, iż stan traumy przyszedł od człowieka. Terapeutka traumy, ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi. Mówiła o więziach w ujęciu neurobiologicznym. „Jeśli człowiek nie rozwija więzi to ma szanse stać się okropnym człowiekiem”. Zaniedbanie dziecka, brak zaspokojonej potrzeby zrozumienia dziecka, to nowa kategoria traumy, która dotyczy dzieci maleńkich. Dr Małgorzata Klecka podjęła temat FAS i jego wpływu na sytuację dziecka w rodzinach zastępczych i w grupach rówieśniczych.

Porozmawiajmy o rodzicielstwie zastępczym. To był czas wystąpienia rodzin zastępczych, odpowiadających na temat: Co skłoniło mnie do zostanie rodzicem zastępczym.  Moje najpiękniejsze wspomnienie, jako rodzica zastępczego. W odpowiedziach wybrzmiewały słowa chęci podzielenia się miłością z innymi, pragnienie niesienia pomocy dzieciom. „Rodzicielstwo zastępcze to zmiana życia prywatnego, które może być warte tej zmiany, gdybym miała wybór zrobiła, bym to jeszcze raz, przyjęła te dzieci”. Taką refleksją podzieliła się jedna z matek.  Wszystkie te dzieci są dobre, mają swoje problemy, ale kiedy się otworzą i zbuduje się wieź to mówią kocham cię mamo. To trzeba przeżyć nie da się opisać słowami, to co czuje rodzic zastępczy, chwyta za serce. Wiele radości z postępów dzieci. Mimo poświecenia rodzicielstwo zastępcze jest poruszające i pełne nadziei na piękno i szczęście, które jest w każdym człowieku. 

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, zamykający konferencję, wygłosił wykład na temat, Z pieczy Zastępczej w szczęśliwe dorosłe życie, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. Celem wystąpienia było pokazanie, w jaki sposób szczęśliwa rodzina zastępcza, staje się miejscem startu w szczęśliwe dorosłe życie dzieci. „Tylko szczęśliwi rodzice mogą wychować szczęśliwe dzieci”. Rodzina zastępcza to szczęśliwy dom, gdzie jest dobro, odpowiedzialność i miłość, to misja do spełnienia, żeby pod opieka dorosłych dzieci były szczęśliwe. Rodzina zastępcza jest „trampoliną” w dorosłe szczęśliwe dorosłe życie, po trudnym okresie dzieciństwa.

Konferencji towarzyszyła wystawa prac dzieci z rodzinnych placówek opiekuńczych i rodzin zastępczych. Podczas konferencji wręczono nagrody za pracę rodzinom zastępczym i osobom wspierającym idee budowania sieci wsparcia dla dzieci osieroconych.

Mgr Agnieszka Lipińska

 

 

 

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content