wsh logo

Pomoc postpenitencjarna uregulowania prawne i rozwiązania praktyczne

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu i Areszt Śledczy w Radomiu, organizują w dniu 2 czerwca 2023 roku Konferencję naukową na temat: Pomoc postpenitencjarna uregulowania prawne i rozwiązania praktyczne.

 

Konferencja odbędzie się w Areszcie Śledczym w Radomiu ul. Wolanowska 120. Wydarzenie w dniu 2 czerwca ma charakter zamknięty z udziałem zaproszonych Gości. Natomiast na 3 czerwca 2023 roku zaplanowano panel studencki, który odbędzie się w siedzibie AHNS przy ul. Traugutta 61A w sali C4 w godzinach od 9. 00 do 12. 00. Do udziału w studenckim panelu dyskusyjnym zapraszamy Studentów AHNS.

Wydarzenie będzie okazją do podjęcia debaty naukowej i społecznej na temat pomocy postpenitencjarnej, postrzeganej w aspekcie prawnym, społecznym i zawodowym. Konferencja zgromadzi naukowców, reprezentującej środowisko akademickie kilku uczelni oraz praktyków podejmujących pracę zawodową na rzecz osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz opuszczających zakłady karne. Celem konferencji jest zbudowanie platformy wymiany dyskusji i doświadczeń w świadczonej pomocy postpenitencjarnej na szczeblu administracji rządowej, samorządu, organizacji trzeciego sektora, środowiska akademickiego i lokalnego biznesu.

PROGRAM KONFERENCJI

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski

agolebiowski@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content