wsh logo

Wtorkowe spotkania z Pedagogiką

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w ostatnich warsztatach organizowanych w partnerstwie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, w ramach ,,Wtorkowych spotkań  z Pedagogiką„.

Spotkanie odbędzie się  27 czerwca 2023 r. godz. 18:00 na platformie Teams

Będzie to spotkanie podsumowujące cały cykl spotkań.

Kod dostępu: zjod52f

Spotkanie poprowadzi prof. AHNS  dr Andzej Gołębiowski „Jak zbudować szczęśliwy dom” oraz mgr Ewa Banach z MSCDN w Radomiu.

Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu – Pedagog Szczęścia

 Andrzej Adam Gołębiowski, Stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki otrzymał w roku 2000 w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jego uzyskanie poprzedziły studia magisterskie i doktorskie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Specjalizacja naukowa to obszary pedagogiki specjalnej, nauki o rodzinie, polityka społeczna. Przedmiotem zainteresowań zawodowych, wyznaczających jednocześnie obszary prowadzonych badań naukowych, pozostaje od lat problematyka rozwoju człowieka, profilaktyka i terapia uzależnień, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, opartego na etyce wartości i pedagogice szczęścia. Aktualnie podejmowana aktywność badawcza, naukowa i zawodowa oscyluje wokół problemu pedagogii szczęścia. Kreując swój rozwój osobisty i zawodowy ukończył studia podyplomowe w zakresie: 1. Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej. 2. Coaching. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi. W ramach specjalizacji zawodowych uczestniczył w szkoleniach i kursach z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, rozwoju osobowości i polityki społecznej wobec dziecka osieroconego i krzywdzonego. Właściciel Ośrodka Profilaktyki i Edukacji w latach 1997 – 2007. Założyciel Instytutu Integralnego Rozwoju w Radomiu 2019 rok.  Rektor Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2016 – 2018. Prorektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu w latach 2018 – 2020. Aktualnie Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych w Radomiu. Wykładowca przedmiotów zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki uzależnień, coachingu, przedsiębiorczości, polityki społecznej. Coach i trener rozwoju osobistego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Odział w Radomiu. Członek Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego. Współzałożyciel Stowarzyszenia Dom Prawa w Radomiu i członek Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń. Członek Rady Naukowej Centrum Profilaktyki Społecznej w Milejówku i Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Radomskiej. Prywatnie, mąż i ojciec: córki i dwóch synów. Pasjonat turystyki górskiej. Badacz i wielbiciel twórczości Józefa Tischnera i Włodzimierza Sedlaka.

Koordynatorzy:

Dr Martyna Majewska

Mgr Aneta Wojdat

Mgr Bogusław Tundzios

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content