wsh logo

Obrony na kierunku Inspektor Ochrony Danych – studia podyplomowe

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

17 czerwca 2023 r. w AHNS w Radomiu odbyła się obrona na kierunku Inspektor Ochrony Danych, podczas której słuchacze mogli wykazać się wiedzą i kompetencjami zdobytymi w toku studiów.

Dzięki współpracy Akademickiego Centrum Kształcenia Podyplomowego AHNS i Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, Absolwenci kierunku, oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, otrzymali certyfikat PIKW potwierdzający kompetencje zawodowe Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Spośród słuchaczy kierunku znalazło się grono osób wyróżniających się zaangażowaniem i pracą, dzięki której otrzymali publikację „Audyt śledczy – przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod i technik analizy śledczej”.

Podczas wręczania certyfikatów każdy Absolwent miał okazję na pamiątkowe zdjęcie z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji – prof. AHNS dr inż. Emilią Żuchowską-Kotlarz, Dyrektorem Operacyjnym PIKW- Ireneuszem Jabłońskim i Koordynatorem kierunku – Panem Erykiem Brodnickim. Był również czas na wspólną rozmowę i wymianę zdań po zakończonych zajęciach.

O charakterystyce kierunku Inspektor Ochrony Danych i o nabytych przez Absolwentów kierunku kwalifikacjach rozmawiali:
  • Studentka AHNS Adrianna Olszańska
  • Pan Ireneusz Jabłoński – Dyrektor operacyjny PIKW,
  • i Pan Eryk Brodnicki – Koordynator kierunku Inspektor Ochrony Danych.

Zapraszamy do obejrzenia pamiątkowych zdjęć z egzaminu i krótkiego wywiadu nt. kierunku. Rekrutacja na studia podyplomowe już trwa!

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content