wsh logo

Konkurs na najlepszą pracę magisterską!

Konkurs na najlepszą pracę magisterską!

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza studentów do wzięcia udziału w kolejnym konkursie na najlepszą pracę magisterską! Celem  Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania.

Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie spełniające następujące warunki:
1) Praca magisterska przedstawiona do Konkursu została napisana w języku polskim.
2) Zgłoszona praca została oceniona na ocenę bardzo dobrą zarówno przez promotora jak i recenzenta.
Tematyka prac magisterskich zgłoszonych do Konkursu obejmuje opracowania z zakresu wszystkich kierunków studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich.
Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu prac obronionych w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu w danym roku akademickim w pierwszym terminie obron.
Do Konkursu mogą być zgłoszone tylko prace obronione w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w danym roku akademickim w pierwszym terminie obron.
Prace magisterskie mogą być zgłaszane przez Dziekanów Wydziałów na wniosek Recenzenta albo Promotora po uzyskaniu zgody autora/autorów pracy na zgłoszenie pracy.

Zgłoszenie prac magisterskich odbywa się wyłącznie w formie drukowanej w Biurze Rektora.
Wzór oświadczeń i zgód autora pracy wymagających akceptacji bezpośrednio w procesie zgłaszania pracy zawierają załącznik do Regulaminu.

Termin nadsyłania zgłoszeń 1 sierpnia 2023 r.

Autorom trzech najlepszych prac zgłoszonych do Konkursu zostaną przyznane nagrody:
I miejsce :

  • Statuetka LAUR MAGISTRA
  • bezpłatne studia podyplomowe na dowolnym kierunku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu
  • publikacja artykułu w czasopiśmie w wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

II miejsce:

  • 50% zniżki na studia podyplomowe na dowolnym kierunku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych  w Radomiu
  • publikacja artykułu w czasopiśmie w wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

III miejsce:

  • publikacja artykułu w czasopiśmie w wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

 

REGULAMIN KONKURSU

Szczegółowych informacji udziela:
dr Adam Tokarski
Wydział Prawa i Administracja AHNS w Radomiu
atokarski@ahns.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content