wsh logo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Konkurs na najlepszą pracę magisterską!

W sobotę 14 października 2023 r. o godz. 11.00 w Auditorium Primum odbyła się 26 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

 

Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia tablicy upamiętniającej 25-lecie Uczelni. Symboliczną wstęgę przecięli Rektor AHNS – prof. AHNS dr Milena Matuszewska-Birkowska oraz Kanclerz AHNS – prof. AHNS dr Gerard Maj. Po tradycyjnym odśpiewaniu hymnu Gaude Mater Polonia przez Akademicki Chór Naszych Studentów głos zabrała Rektor AHNS – prof. AHNS dr Milena Matuszewska-Birkowska, która podkreśliła dorobek Uczelni oraz jej ważne miejsce na mapie Radomia i regionu. Cała społeczność akademicka uczciła  minutą ciszy zmarłego 25 września 2023 roku prof. AHNS dr Andrzeja Gołębiowskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie prof. AHNS dra Gerarda Pawła Maja, który wręczył listy gratulacyjne  najlepszym studentom AHNS za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce. Ponadto uhonorował zwycięzców konkursu na najlepszą pracę magisterską w roku akademickiego 2022/2023. Zwyciężczynią konkursu Laur Magistra została Anna Bogucka – autorka pracy pt. „Rola nauczyciela przedszkola w rozwijaniu twórczości plastycznej”, pod kierunkiem prof. AHNS dr Mileny Matuszewskiej- Birkowskiej. II miejsce zajęła Anita Krzepkowska – autorka pracy „Rola babci i dziadka w procesie wychowania dziecka”, pod kierunkiem prof. AHNS dr Andrzeja Gołębiowskiego. III miejsce zajęła Emilia Długosz – autorka pracy „Praca z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową”, pod kierunkiem prof. AHNS dr Elżbiety Kielskiej.

Szczególnym momentem dla społeczności akademickiej były podziękowania złożone na ręce prof. AHNS dr Elżbiety Kielskiej, która przez 17 lat pełniła funkcję Rektora. Wyrazy uznania i szacunku w imieniu wszystkich zgromadzonych złożyli Założyciele Uczelni.

Jednym z głównych punktów uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Rektor AHNS przyjęła przedstawicieli wszystkich kierunków w poczet studentów AHNS w Radomiu.
Tuż po immatrykulacji przyszedł czas na wystąpienia gości, którzy skierowali słowa gratulacji dla władz uczelni i studentów. Następnie Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych – dr Martyna Mostowska odczytała nadesłane adresy. Nowych studentów powitała również Oliwia Kopyt – Przewodnicząca Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów AHNS, która zachęciła kolegów i koleżanki do wykorzystywania studiów jak najlepiej i do trwałego dążenia do wyznaczonych celów.

Zwieńczeniem Inauguracji 2023/2024 był wykład prof. AHNS dra hab. Wojciecha Wiszniewskiego  pt.: „Rewolucja czy ewolucja nauk o zarządzaniu” i występ  Akademickiego Chóru Naszych Studentów, który odśpiewał pieśń hymniczną Gaudeamus Igitur.

Po części oficjalnej cała społeczność akademicka wzięła udział w tradycyjnym bankiecie w Cafe Gallery.

 Zapraszamy do galerii zdjęć i wideorelacji:

 

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content