wsh logo

Zajęcia wyrównawcze dla studentów z języków obcych

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

Jesteś studentem AHNS? Masz problemy z językiem obcym? Źle wypadłeś na teście poziomującym? Uczelnia zaprasza na odpłatne zajęcia wyrównawcze on-line dla studentów z języka angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego,  które będą odbywać się  w godzinach popołudniowych na platformie TEAMS

Warunkiem rozpoczęcia zajęć wyrównawczych jest zgłoszenie się odpowiedniej ilości chętnych. 
Cena podstawowa kursu (30 godz. dydaktycznych) dla studentów Uczelni jest uzależniona od liczebności grupy tj.:
-10 osób i więcej: 220 zł
-9 osób: 240 zł
-8 osób: 270 zł
-7 osób: 310 zł
-6 osób: 360 zł
Chęć przystąpienia do zajęć wyrównawczych  studenci AHNS mogą przesyłać do 4 grudnia na adres Kierownika SJO  e-mail: ndudzinska@ahns.pl
Więcej informacji udziela mgr inż. Natalia Dudzińska
platforma MS Teams: Natalia.Dudzinska@ahns.pl
 lub tel. 695 056 266
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content