wsh logo

ZGŁOŚ SWÓJ ARTYKUŁ

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

 

Uprzejmie informujemy o możliwości zgłoszenia artykułu do czasopisma: Zeszyt Naukowy Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu nr 9 pod tytułem „Wyzwania dla Polski w trzeciej dekadzie XXI wieku”.

 

 

Artykuły naukowe powinny zawierać nie więcej niż 25 000 znaków łącznie ze spacjami (ok. 10-12 stron). Redakcja przyjmuje do publikacji teksty o charakterze naukowym, napisane w języku polskim lub języku angielskim, związane z obszarami tematycznymi:

  • PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
  • PRAWO I ADMINISTRACJA
  • ZARZĄDZANIE I FINANSE
  • EDUKACJA I WYCHOWANIE
  • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Publikacje mogą zgłaszać także studenci: samodzielnie bądź we współpracy z wykładowcą. Szczegółowe wytyczne zostaną przekazane osobie zgłaszającej temat artykułu i adres e-mail.

 

Zgłoszenia artykułów można nadsyłać do 15 stycznia 2024 roku na adresy redaktorów:

bolbrych@ahns.pl oraz aziolkowski@ahns.pl

Termin przekazania tekstu przez Autora/ów upływa 1 marca 2024 roku, publikacja ukaże się we wrześniu 2024 roku.

Z poważaniem

prof. AHNS dr hab. Barbara Olbrych

prof. AHNS dr Adam Ziółkowski 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content