wsh logo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu oraz Partnerzy zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH POKOLEŃ  Wydarzenie odbędzie się
w dniach 12 – 13 kwietnia 2024 r. w siedzibie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu przy ul. Traugutta 61a

Celem konferencji jest:

 1. Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych dotyczących kompetencji przyszłości.
 2. Dyskusja nad aspektami ekonomicznymi, pedagogicznymi, psychologicznymi i prawnymi aspektami kompetencji przyszłości.
 3. Nadanie debacie charakteru międzynarodowego, aby umożliwić prezentację dorobku specjalistów z obszaru ekonomii, informatyki, pedagogiki, psychologii i prawa, którzy zajmują się tematyką kompetencji przyszłości.

Zgodnie z tytułem konferencji proponujemy następujące obszary tematyczne konferencji:

 1. Edukacja – cele, kompetencje i wyzwania jutra.
 2. Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa.
 3. Nowoczesne zarządzanie organizacją – kompetencje „menadżera przyszłości”.
 4. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne – rola i kompetencje instytucji, specjalistów, nauczycieli i rodziców w podnoszeniu
  i budowaniu świadomości nt. zdrowia psychicznego.
 5. Rola struktur w kreowaniu kompetencji przyszłości.
 6. Nowoczesne technologie w służbie społeczeństwu – wymiar ekonomiczny, organizacyjny, administracyjny i psychologiczno – pedagogiczny.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne i bufet kawowy podczas obrad.

Organizatorzy zapewniają również pomoc w organizacji noclegu dla uczestników konferencji.

Kliknij, aby uzupełnić: Formularz aplikacyjny

TERMINY

12.02.2024r.

– przesłanie zgłoszeń wraz ze streszczeniem referatu (max. 1000 znaków) oraz potwierdzeniem udziału w uroczystym bankiecie otwarcia konferencji

16.02.2024r.

– przesłanie przez organizatora do uczestników konferencji potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

19.02.2024r.

– wniesienie opłaty konferencyjnej i przesłanie tekstów do publikacji.

22.03.2024r.

– przesłanie przez organizatora harmonogramu konferencji.

Opublikowanie tekstu uzależnione jest od uzyskania pozytywnych opinii recenzentów. Publikacja wydana zostanie
w Wydawnictwie Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, znajdującym się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Poziom I, 80 pkt. poz. 763).

Więcej informacji nt. wydarzenia w Komunikacie poniżej.

KOMUNIKAT KONFERENCYJNY

CONFERENCE ANNOUNCEMENT

WYMOGI REDAKCYJNE

MONOGRAPH GENERAL REQUIREMENTS

 

Zapraszamy!

Kontakt: mgr Edyta Dębowska

e-mail: konferencja2024@ahns.pl

tel. +48 363 22 90, w. 27

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content