wsh logo

Dzień kryminalistyki z Mazowiecką Policją

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

🚨 Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu ma przyjemność zaprosić na Dzień Kryminalistyki z Mazowiecką Policją

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu oraz Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu serdecznie zapraszają na

„DZIEŃ KRYMINALISTYKI Z MAZOWIECKĄ POLICJĄ”

Harmonogram wydarzenia:

10.00 – 14.00  

Zwiedzanie stoisk edukacyjnych, w tym:

 • możliwość uzyskania podstawowej wiedzy o Policji, bezpieczeństwie ogólnym, bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz pierwszej pomocy przedmedycznej
 • własnoręczne ujawnianie odbitek lini papilarnych i utrwalanie innych śladów
 • omówienie umundurowania policjanta Oddziałów Prewencji Policji
 • prezentacja uzbrojenia SPKP
 • prezentacje pojazdów policyjnych (w tym radiowozy oznakowane, RSD, więźniarka, motocykl, karetka)

 

10.30 – 11.30

Oficjalne rozpoczęcieDnia Kryminalistyki z Mazowiecką Policją” – Audytorium Primum

 • dr Martyna Mostowska – Dziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych AHNS w Radomiu
 • Piotr Janik – p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu;

Wystąpienia tematyczne:

 • mł. insp. Agnieszka Guza, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu – “Zawód policjant. Czy dla każdego?”
 • mł. insp. Aneta Najman, Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu – „Kryminalistyka okiem praktyka”
 • Michał Rutka, p.o. Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu – “Rola i zadania służby kontrterrorystycznej”
 • Dariusz Dziuba, ekspert Oddziału Prewencji Policji w Radomiu – “Zadania policjanta oddziałów prewencji”

 

12.30 – 13.00

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu wiedzy o Policji
i bezpieczeństwie
– test wiedzy oraz dodatkowa konkurencja praktyczna, rozdanie nagród

 

STATYCZNE STOISKA informacyjno – edukacyjne

 • Laboratorium Kryminalistyczne zs. w Radomiu
  • przedstawienie mobilnego ambulansu kryminalistycznego z pełnym wyposażeniem wraz ze Skanerem 3D oraz jego podstawowymi funkcjami
  • ujawnianie i fotografowanie krwi utajonej, analiza mechanizmu plam krwawych
  • ujawnianie i techniczne zabezpieczanie materiałów do badań genetycznych, wykorzystanie oświetlaczy kryminalistycznych
  • zabezpieczanie techniczne i procesowe śladów traseologicznych
  • ujawnianie, zabezpieczanie i porównywanie śladów dermatoskopijnych
  • ujawnianie i techniczne zabezpieczanie śladów wraz z charakterystyką cech szczególnych

 

 • Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu
  • koordynacja przebiegu imprezy
  • koordynacja pokazów tresury i posłuszeństwa psa służbowego (pies służbowy
   z kategorii do wyszukiwania materiałów wybuchowych)
  • organizacja konkursu dla uczniów
  • organizacja stoiska profilaktycznego – informacje nt. bezpieczeństwa ogólnego
  • bezpieczeństwa nad wodą, działań profilaktycznych w środowisku rówieśniczym
  • prezentacja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda

 

 • Wydział Konwojowy KWP zs. w Radomiu
  • pokaz sprzętu policyjnego – pojazd typu „więźniarka”, wyposażenie do służby konwojowej

 

 • Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu
  • stoisko informacyjne doboru do Policji

 

 • OPP w Radomiu
  • pokaz wykorzystywanego sprzętu policyjnego, prezentacja umundurowania, zestawów PZ
  • prezentacja ruchomego stanowiska dowodzenia (RSD)
  • udostępnienie karetki do zabezpieczenia medycznego imprezy

 

 • SPKP w Radomiu
  • pokaz wykorzystywanego sprzętu policyjnego i prezentacja umundurowania SPKP

 

 • Komenda Miejska Policji w Radomiu
  • stoisko profilaktyczne
  • prezentacja wyszkolenia psa do wyszukiwania materiałów wybuchowych
  • wystawa sprzętu – motocykl, radiowóz

 

 

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content