wsh logo

Rekrutacja trwa! Promocja 1000 zł mniej!

Rekrutacja na studia ruszyła! Promocja 1000 zł mniej za pierwszy semestr!

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i jednolite magisterskie na 9 kierunkach i na studia bez matury (kształcenie specjalistyczne) na 6 kierunkach!

Uczelnia przywiązuje wysoką wagę do warunków i jakości kształcenia, czego wynikiem są pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kontrolowanych kierunkach, liczne nagrody dla uczelni oraz spektakularne wyróżnienia zdobywane przez naszych studentów.

Obecnie Uczelnia prowadzi rekrutację na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, jednolite magisterskie i na studia bez matury (kształecenie specjalistyczne).
Sprawdź szczegóły na:

Przy zapisie na studia do 10 sierpnia skorzystasz z atrakcyjnych promocji:

1000 zł mniej za pierwszy semestr na studiach licencjackich, inżynierskich i jednolitych magisterskich!
200 zł za pierwszy semestr na studiach magisterskich!

——————————

Przy zapisie na studia bez matury (kształcenie specjalistyczne) do 30 lipca skorzystasz z promocji 1000 zł mniej!

Sprawdź szczegóły na

Uczelnia prowadzi rekrutację stacjonarną i rejestrację online!

Wybierając studia w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, psychologia, zarządzanie, każdy kandydat może wybrać preferowany tryb studiowania. Poza trybem stacjonarnym i hybrydowym ma do wyboru również tryb online ułatwiający dostępem osobom, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. Jak wyglądają poszczególne tryby studiowania?

Tryb stacjonarny

Polega na uczestniczeniu w zajęciach w zdecydowanej większości na Uczelni, w jednym z trzech kampusów.

Tryb hybrydowy

Jest to tryb zrównoważony między zajęciami na Uczelni, a zajęciami zdalnymi. W przybliżeniu podział między zajęciami stacjonarnymi a zajęciami zdalnymi wynosi 50/50.

Tryb online

Polega na realizowaniu zajęć zdalnie (na odległość), z jednym lub dwoma zjazdami stacjonarnymi (na Uczelni) w semestrze. Polskie prawo nie przewiduje możliwości realizacji studiów I i II stopnia w całości online i określa szczegółowe standardy odbywania zajęć zdalnie, które spełniamy i z powodzeniem realizujemy.

Informacji udziela:

Specjalista ds. rekrutacji

mgr Katarzyna Dusińska – Woźniak

dyżury od wtorku– do soboty
w godz. 8.00-16.00
tel. 603 441 717
e-mail: rekrutacja@ahns.pl
THEMES
Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@wsh.pl
ZAPRASZAMY!

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content