wsh logo

Międzynarodowa Konferencja Naukowa- Nowe Tendencje w Psychologii i Pedagogice

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego
Zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: Nowe tendencje w psychologii i pedagogice.

 

Inicjatorami i głównymi organizatorami konferencji jest kadra naukowa oraz studenci psychologii i pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych AHNS w Radomiu. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów i dyskusji na temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki.
W konferencji weźmie udział ponad 100 prelegentów, w tym ponad 50 prelegentów zagranicznych z kilkudziesięciu ośrodków akademickich Ukrainy, Gruzji, Turcji, Armenii, Kazachstanu, Uzbekistanu czy Indii, również prelegenci krajowi pochodzą z kilkudziesięciu różnych ośrodków akademickich, stanowiąc ich kadrę naukowo-dydaktyczną, doktorantów i studentów.
Zgodnie z głównym hasłem konferencji omawiane będą następujące obszary tematyczne:
1. Współczesne kierunki rozwoju psychologii i pedagogiki
2. Innowacyjność w psychologii i pedagogice
3. Nowe perspektywy w pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4. Problematyka duchowości i wychowania w zmieniającym się świecie
5. Patologie społeczne XXI wieku
6. Aktualne wyzwania w psychologii pracy i organizacji
7. Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie psychospołeczne
8. Wokół problematyki zdrowia i choroby
9. Psychologiczny wymiar wojny i rzeczywistości postpandemicznej
Zasady uczestnictwa:
Uczestnictwo w konferencji jako słuchacz jest bezpłatne.
Opłata za udział bierny, poświadczony wydaniem certyfikatu uczestnictwa w konferencji wynosi 100 zł.

Opłatę prosimy wpłacić na rachunek:
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
ING Bank Śląski: 25 1050 1416 1000 0023 0207 3099
W tytule: 8. Konferencja Międzynarodowa + imię i nazwisko uczestnika

Miejsce konferencji:
Konferencja odbędzie się 17 maja 2024 r. w budynku AHNS w Radomiu przy ul. Traugutta 61a. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konferencji również w formie online poprzez platformę Microsoft Teams.

Linki dostępowe:

Panel 1 (kliknij tutaj)

Panel 2 (kliknij tutaj)
Panel 3 (kliknij tutaj)
Kontakt: prof. AHNS dr Paweł Nowak, mgr Edyta Dębowska konferencja.psyche@ahns.pl
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content