wsh logo

Nabór otwarty do udziału w projekcie

Rekrutacja na studia ruszyła! Promocja 1000 zł mniej za pierwszy semestr!

NABÓR OTWARTY DO UDZIALU W PROJEKCIE „WSPARCIE STUDENTÓW W ZAKRESIE PODNIESIENIA ICH KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI”

 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich kandydatur do projektu pt. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”.

O miejsce w projekcie może ubiegać się student lub studentka/studenci tworzący zespół, którzy planują zgłosić swój udział w międzynarodowym konkursie, zawodach, konferencji i spełniają następujące wymogi:

1) są studentami/studentkami studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów  magisterskich AHNS
w Radomiu;

2) posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na  poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem  lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub  certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);

3) posiadają pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła  naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub  studentki (opinia powinna potwierdzać,
że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż mogą wygrywać konkursy, zawody międzynarodowe o najwyższej randze lub  zdobyć wyróżnienia na konferencjach).

4) w przypadku zespołu studentów lub studentek – udział danej osoby w zespole jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. Klauzula informacyjna RODO
  2. CV
  3. Szczegółowy wykaz planowanych przedsięwzięć (konkursów, zawodów, konferencji) wraz
    z warunkami i kosztami uczestnictwa.

Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego: 01.06.2024 r., w godz.  11.00 – 15.00, AHNS
w Radomiu, pok. 102.

Komisja rekrutacyjna: prof. AHNS Emilia Żuchowska-Kotlarz i dr Małgorzata Kozłowska.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content