wsh logo

REKRUTACJA

Kontakt online z osobą odpowiedzialną za rekrutację

Specjalista jest osobą przeszkoloną w zakresie diagnozowania potrzeb osób z niepełnosprawnościami, posługuje się także językiem migowym na poziomie podstawowym.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Specjalista ds. rekrutacji

mgr Katarzyna Dusińska

Dyżury: wtorek – sobota 8.00 – 16.00
tel. 603 441 717
e-mail: rekrutacja@wsh.pl

THEMES
Microsoft Teams: katarzyna.dusinska@wsh.pl

Kontakt z pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych jest osobą przeszkoloną w zakresie diagnozowania potrzeb osób z niepełnosprawnościami, posługuje się także językiem migowym na poziomie podstawowym.

Do zadań Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych należy m in. określanie potrzeb związanych ze studiowaniem osób niepełnosprawnych w szczególności: likwidacji barier uniemożliwiających udział w życiu społeczności akademickiej, w tym barier architektonicznych, transportowych i dostępu do zasobów informacyjnych, zapewnienie pomocy lub usług podnoszących ich niezależność, zapewnienie dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Konsultacje mają na celu diagnozowanie indywidualnych potrzeb  studentów z niepełnosprawnościami. jak również wybór odpowiedniego rodzaju wsparcia  uwzględniającego sytuację zdrowotną i akademicką studenta.

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

mgr  Katarzyna Majka

Dyżury: piątek 13:00 – 16:00
Adres: pokój 03, ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel. 601 388 096
e-mail: kmajka@wsh.pl

THEMES
Microsoft Teams: kadry_1@wsh.pl

Kontakt z doradcą zawodowym

Doradca Zawodowy będzie do Państwa dyspozycji od roku akademickiego 2020/2021.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pełnionych przez niego dyżurów, które już wkrótce pojawia się na stronie.

Kontakt z doradcą edukacyjnym

Celem konsultacji jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych, poszukujących oferty edukacyjnej, najlepiej spełniającej ich potrzeby i oczekiwania.  „Diagnozowanie” potrzeb w oparciu o realne kompetencje, indywidualne potrzeby  studentów z niepełnosprawnościami jak również diagnozowanie barier i trudności, które mogą pojawiać się podczas realizowania procesu kształcenia. Konsultacje mają na celu wsparcie procesu kształtowania ścieżki edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami w WSH.

Doradca edukacyjny

mgr  Danuta Rokita

e-mail: drokita@wsh.pl

THEMES
Microsoft Teams: danuta.rokita@wsh.pl

Kierownik Dziekanatu

mgr  Magdalena Urbańska

Dyżury: wtorek – piątek 10.00 – 14.00,
sobota 9.00 – 15.00

48 363 22 90 w. 40, 41
e-mail: murbanska@wsh.pl

Kontakt z Komisją Stypendialną

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej

mgr  Barbara Białkowska

Dyżur online – Stypendia: wtorek – sobota: 11.00 – 13.00
Dyżur online – Biuro Rektora
: piątek: 10:00 – 11:00, sobota: 9:00 – 11:00
e-mail: bbialkowska@wsh.pl, rektor@wsh.pl
Skype:barbara.bialkowska@wsh.pl

THEMES
Microsoft Teams: barbara.bialkowska@wsh.pl, stypendia@wsh.pl

Kontakt z Kwestorem

Kwestor

mgr  Agnieszka Leszczyńska

Adres: pokój 203, ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
Dyżur stacjonarny:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
Dyżur online
: wtorek – piątek: 10.00 – 12.00, sobota: 10:00 – 15:00
e-mail: kwestura@wsh.pl
telefon/fax: 48 363 22 90 w. 50
Skype: kwestura_2@wsh.pl

THEMES Microsoft Teams: kwestura_2@wsh.pl

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content