wsh logo

DZIEKAN AKADEMICKIEGO STUDIUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

dr Adam Tokarski

Adam Tokarski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku prawo.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa konstytucyjnego, a w szczególności funkcji ustrojowych Prezydenta Rzeczypospolitej, historii tego urzędu w polskim porządku ustrojowym, idei demokratycznego państwa prawa oraz ustroju Republiki Irlandii. Autor publikacji oraz aktywny uczestnik ogólnopolskich konferencji naukowych dotyczących problematyki prawa konstytucyjnego. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Entuzjasta nowoczesnych i efektywnych metod dydaktycznych. W wolnym czasie pasjonuje się zabytkowymi autami oraz podróżami.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content