wsh logo

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

prof. AHNS dr inż. Emilia Żuchowska – Kotlarz

EMILIA

Absolwentka studiów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 2017 roku.

Laureatka edycji tytułu Kobiety Przedsiębiorczej w regionie radomskim (2016). Posiada doświadczenie zawodowe jako Manager, ekspert gospodarczo-biznesowy i wykładowca. Jest specjalistka z zakresu nowych materiałów i technologii, ekspertką ds. funduszy europejskich i analiz gospodarczo-biznesowych w ramach PO IG, PO IR, PO WER oraz innych regionalnych programów. Od 2014 roku jako ekspert i recenzent współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i wojewódzkimi Urzędami Marszałkowskimi. Laureatka światowych nagród z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących nowych technologii. Jest autorką publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Wykonawca kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych dotyczących transferu wiedzy, nowych technologii i innowacji.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content