wsh logo

REKTOR

prof. AHNS dr Milena Matuszewska – Birkowska

mILENA

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologii polskiej.

Doktorat z zakresu metodyki obroniła w zakładzie Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych. Jest wieloletnią nauczycielką, której zainteresowania koncentrują się wokół innowacji dydaktycznych, metodycznych, a także interdyscyplinarnych i intermedialnych sposobach kształcenia. Posiada dorobek naukowy z zakresu dydaktyki i metodyki.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content